logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Kolano

 

Agnieszka Kolano

 

Profil zawodowy

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej. Wieloletni pracownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, na stanowisku kierownika. Superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień PARPA. Superwizor aplikant i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończone studia w zakresie specjalizacji z psychologii klinicznej.
Prowadzi superwizje zespołów terapeutycznych w placówkach lecznictwa odwykowego. Pracowała w zespole eksperckim, powołanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, opracowujący Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w obszarze uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Członek Komisji Egzaminacyjnej PARPA.