logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Marta Białecka-Pikul

dr hab., prof. UJ

Marta Białecka-Pikul

 

Profil zawodowy

Kierownik Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka, Adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się problematyką rozwoju kontroli poznawczej, a szczególnie takich jej aspektów jak zdolność do mentalizacji („teorie umysłu"), mowa wewnętrzna i funkcja zarządzająca.
Prowadzi badania nad rozwojem teorii umysłu u dzieci. Jest autorką monografii pt. Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu. Próba badania i opisu dziecięcej reprezentacji stanów mentalnych (Wyd. UJ, 2002) oraz Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem (Wyd. UJ, 2012).
Obecnie bada również rozwój naiwnej teorii umysłu u młodzieży i dorosłych, opracowując autorskie techniki. W swoich zainteresowaniach z zakresu poznawczej psychologii rozwoju, a zwłaszcza rozwoju małego dziecka zmierza ku zagadnieniom z dziedziny psychopatologii rozwojowej.