logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Joanna Pyrkosz-Pacyna

dr

Joanna Pyrkosz-Pacyna

 

Profil zawodowy

Tytuł Doktora nauk społecznych uzyskała w Instytucie Psychologii UJ. Obecnie adiunkt na Wydziale Humanistycznym AGH. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią pracy i przedsiębiorczości. W latach 2010-2014 pełniła funkcję Opiekuna ścieżki specjalizacyjnej Psychologia Organizacji w IPs, UJ. Tam także prowadziła zajęcia z zakresu prowadzenia szkoleń, projektowania gier szkoleniowych, psychologii przedsiębiorczości oraz zarządzania projektami.
Była kierownikiem zespołu projektów unijnych w Krakowskiej firmie szkoleniowej INPROGRESS Sp. z o.o. oraz kierownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Badań i Rozwoju Organizacji działającym przy Instytucie Psychologii (IPs) UJ. Współpracowała i współpracuje z wieloma Uczelniami m.in. z Akademią Sztuk Pięknych oraz Cologne Business School.
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń buduje od 2006 roku, gdy w Wielkiej Brytanii prowadziła kursy dla Emigrantów i Uchodźców dotyczące aktywnego poszukiwania pracy za granicą w ramach programu pomocowego organizacji non-profit.