logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Martyna Jackiewicz

 

Martyna Jackiewicz

 

Profil zawodowy

Psycholog. Studentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku psychologia. Obecnie pracuje w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działającego na terenie Samorządowego Przedszkola nr 122 w Krakowie. Jest także psychologiem w Samorządowym Przedszkolu nr 14 w Krakowie. Jako nauczyciel stażysta jest w trakcie uzyskiwania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. W ramach studiów zrealizowała ścieżkę specjalizacyjną z Psychologii Klinicznej Dziecka oraz uzyskała uprawnienia pedagogiczne.
Odbywała praktyki w szkołach podstawowych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała jako wolontariuszka w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom oraz w projekcie środowiskowym „mosTy 2" Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze". Jako badaczka brała także udział w projekcie „Rozwój poznawczy i językowy polskich dzieci dwujęzycznych u progu edukacji szkolnej – szanse i zagrożenia", realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski.
Interesuje się problematyką rozwoju oraz zakłóceń w rozwoju mentalizacji i osobowości, a także zaburzeniami ze spektrum autyzmu.