logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Małkowska-Szkutnik

dr

Agnieszka Małkowska-Szkutnik

 

Profil zawodowy

Pedagog, psycholog, psychoterapeutka. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Nauczyciel akademicki. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w psychologii rozwojowej oraz psychologii edukacyjnej. Prowadzi także zajęcia dla studentów dotyczące zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży. Od 2003 r. należy do polskiego zespołu międzynarodowej sieci badawczej HBSC (Health Behaviour In School-Aged Children a WHO Collaborative Study), w grupie roboczej „School” i „Chronic Conditions”.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą wsparcia społecznego, jakości życia związanej ze zdrowiem, a w szczególności funkcjonowania w szkole uczniów z chorobami przewlekłymi. Prowadzi badania dotyczące przygotowania nauczycieli do pracy z uczniami z chorobami przewlekłymi.
Jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Jest współautorką poradników dla nauczycieli z zakresu edukacji zdrowotnej. Przez kilka lat pracowała jako wolontariusza w Stowarzyszeniu Wolontariuszy wobec AIDS "Bądź z Nami".
Przez kilkanaście lat pracowała w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Współpracowała z Departamentem Młodzieży w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu na stanowisku "Youth Research Correspondent" w ramach współpracy z Komisją Europejską i Radą Europy. Na stałe współpracuje z Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku. Wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii zdobywała w Instytucie Psychoterapii Gestalt w Krakowie, Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces w Warszawie oraz na Studium Psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Jako terapeutka pracuje z dziećmi i ich rodzicami, w podwarszawskim Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym EduSmyk.
Największym jej zawodowym wyzwaniem jest łączenie pracy naukowej z praktyką. Lubi uczyć i dzielić się ze studentami wiedzą i swoimi doświadczeniami. Z pasją uczenia innych i uczenia się od innych prowadzi zajęcia z psychologii edukacji.