Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Cwojdzińska, Anna

float_intro: images-old/Podyplomowe_2016/Podyplomowe-kadra/cwojdzinska.ok.jpg
BIO Anna Cwojdzińska

dr

Anna Cwojdzińska

 

Profil zawodowy

Studia z zakresu psychologii ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Jej praktyka zawodowa koncentruje się wokół pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z placówkami oferującymi różne formy pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Odbyła długoterminowy staż na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży (w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu), pracowała m.in. w szkole podstawowej, w gimnazjum, w obszarze pomocy społecznej (w Stowarzyszeniu Pogotowie Społeczne), w ośrodku dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną w Kościanie czy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu). Współautorka książek i artykułów naukowych, aktualnie w swojej pracy naukowej skupia się na tematyce zachowań i emocji prospołecznych oraz analizie danych.