logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Anna Jeleń

dr

Anna Jeleń

 

Profil zawodowy

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończone stacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna w specjalności psychologia kliniczna. Ukończone pięcioletnie całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP, kurs dla psychologów biegłych sądowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce oraz kursów doskonalących z zakresu seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Od 2010 r. członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Doświadczenie zawodowe : II oddział kliniczny w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, oddział psychiatrii sądowej oraz oddział ogólnopsychiatryczny stacjonarny w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, świetlica środowiskowa dla młodzieży, oddział ginekologii onkologicznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dydaktyczne w modułach: Diagnoza psychologiczna, Psychologia sądowo – penitencjarna, Psychologia zaburzeń psychicznych: wybrane formy pracy i pomocy pacjentom, Podstawy pomocy psychologicznej oraz na studiach podyplomowych: Dylematy etyczne w interwencji kryzysowej.