logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Dorota Campfield

dr

Dorota Campfield

 

Profil zawodowy

Posiada kwalifikacje nauczyciela języka angielskiego (dyplom TESOL, Sheffield Hallam oraz TESOL, Trinity College London) oraz wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel tego języka w różnych grupach wiekowych. Dr. D E Campfield posiada kwalifikacje i wieloletni staż pracy jako wykładowca metodyki nauczanie języka angielskiego (Uniwersytet w Oulu, Finlandia) oraz kwalifikacje i doświadczenie w zakresie badań w psycholingwistyce i lingwistyce stosowanej.
Była współautorką ogólnopolskiego badania efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (BENJA), prowadzonego w latach 2010-2015 przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). W 2013 roku była członkiem zespołu eksperckiego pracującego przy opracowaniu podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego w zakresie języka obcego. Jest kierownikiem międzynarodowego projektu poświęconego ocenie opieki i edukacji przedszkolnej realizowanego w okresie 2016-2019 w IBE.
Jest autorką publikacji na temat lingwistyki stosowanej i badań z udziałem uczniów szkół podstawowych.