logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Marzena Samardakiewicz

dr hab. n. med., prof. UM

Marzena Samardakiewicz

 

Profil zawodowy

Specjalista psycholog kliniczny, profesor nadzwyczajny w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM w Lublinie, kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej Katedry Psychologii UM w Lublinie, konsultant PTP w zakresie psychologii klinicznej dziecka chorego somatycznie, przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, współautorka książek „Dziecko z chorobą nowotworową”, „Przejść przez chorobę nowotworową dziecka” oraz monografii i artykułów naukowych z zakresu opieki psychologicznej nad dzieckiem leczonym z powodu choroby nowotworowej.
Organizuje spotkania robocze dla psychologów zatrudnionych w ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce, prowadzi szkolenia dla pielęgniarek, psychologów, lekarzy POZ z zakresu komunikacji z pacjentem, z zagadnień psychoonkologicznych. Kierowała badaniami wieloośrodkowymi finansowanymi z otrzymanych grantów KBN w latach 1999-2001 oraz 2002-2004. Aktywnie uczestniczy w pracach Międzynarodowego Towarzystwa Onkologów Dziecięcych (SIOP i SIOP Europe) oraz Pediatrycznej Grupy w ramach Światowego Towarzystwa Psycho-Onkologicznego (IPOS). Uczestniczy w wielu programach psychoedukacyjnych dla dzieci z chorobami nowotworowymi i ich rodziców. Aktualnie zaangażowana w proces certyfikowania kwalifikacji psychoonkologicznych zgodnie z Zintegrowaną Ramą Kwalifikacji.
Główne zainteresowania naukowe: adaptacja dzieci i młodzieży do choroby przewlekłej, wspomaganie rozwoju dzieci przewlekle chorych, następstwa psychospołeczne chorób przebiegających z zagrożeniem życia.

.