logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Urszula Brzezińska

 

Urszula Brzezińska

 

Profil zawodowy

Autorka Inwentarza Stylów Kierowania WERK oraz polskiej adaptacji Inwentarza Osobowościowych Wyznaczników Pracy BIP. Przygotowywała programy szkoleń certyfikacyjnych z metod B2 dla nie psychologów chcących stosować testy w swojej praktyce zawodowej, które prowadzi w Pracowni Testów Psychologicznych PTP w ramach HRtestWEEK.
Psycholog i starszy specjalista ds testów – 9 lat praktyki zawodowej. Posiada uprawnienia orzecznicze w zakresie psychologii transportu oraz wydawania pozwoleń na broń i obrotu materiałami niebezpiecznymi. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na wyższe stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz zarządzania zespołem w organizacjach pożytku publicznego. Obecnie przygotowuje się do otwarcia przewodu doktorskiego w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych i rozwijania kompetencji biznesowych takich jak przedsiębiorczość.
Koordynator projektu EuroTest-Work&Organization w zakresie wdrażania standardów stosowania testów psychologicznych w biznesie. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego członek grupy roboczej Test User Accdeditation Committy TUAC przy Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych EFPA odpowiadającej za programy certyfikacyjne EuroTest – WO w krajach członkowskich.
Obecnie bierze udział w pracach uruchomienia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym certyfikacji dla użytkowników testów w biznesie opartej na standardach EFPA.