logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Jakub Niewiarowski

dr

Jakub Niewiarowski

 

Profil zawodowy

Psycholog społeczny. Adiunkt w Katedrze Metodologii Badań Psychologicznych SWPS Warszawa. Zainteresowania: poznawcza psychologia społeczna – reprezentacje poznawcze, przetwarzanie informacji społecznych, zniekształcenia w sądach porównawczych; Metodologia i statystyka – badania eksperymentalne, wielozmiennowe analizy danych. Jest współautorem bestsellera: Statystyczny Drogowskaz (podręcznik analiz statystycznych) oraz artykułów z zakresu poznawczej psychologii społecznej. Prowadzi zajęcia z metodologii i statystyki (wykłady i ćwiczenia) oraz seminarium magisterskie w języku polskim i angielskim