logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Bożena Libor

lek. med.

Bożena Libor

 

Profil zawodowy

Od 15 lat pracuje w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Zabrzu jako lekarz psychiatra z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz osobami chorymi psychicznie. Kierownik Oddziału Odwykowego dla Kobiet XIV i Oddziału Dziennego I w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Rybniku. Wcześniej pracowała na Oddziale Psychiatryczno-Somatycznym. Specjalista terapii uzależnień KBdsPN. Uzyskała dyplom specjalisty psychiatrii. Prowadzi kursy z zakresu problematyki uzależnień i chorób psychicznych dla terapeutów uzależnień, w tym dla: Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w ramach szkolenia do certyfikatu specjalisty uzależnień; pracowników socjalnych, policjantów, ratowników medycznych, urzędników i nauczycieli.