logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Bernadeta Lelonek-Kuleta

dr n. hum.

Bernadeta Lelonek-Kuleta

 

Profil zawodowy

Adiunkt w Katedrze Zdrowia Publicznego. Specjalista psychoterapii uzależnień (nr 1668) PARPA. Posiada certyfikat Terapeuty Motywującego (nr 83). Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii.
Otrzymała stypendium na staż naukowo-dydaktyczny w szpitalu Ste Marguerite w Marsylii, w ramach projektu: „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL, PO KL Priorytet IV, Działanie 4.1. Laureatka konkursu na wybitne osiągnięcie nauki polskiej (w obszarze nauk humanistycznych i społecznych) w ramach projektu Cudze chwalicie, swego nie znacie – promocja osiągnięć nauki polskiej (POKL Priorytet IV, WSEI Lublin i Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”). Otrzymała stypendium Ambasady Francji na odbycie stażu naukowo – badawczego we Francji – Paryż (Hôpital Marmottan) i Marsylii (Centre Hospitalier Universitaire Ste Marguerite). Naukowo i zawodowo interesuje się problematyką patologii społecznych oraz metod zapobiegania im. Specjalizuje się w zakresie patologicznego hazardu, pracując m.in. w ośrodkach leczenia uzależnień we Francji.