logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Magdalena Szumska

dr n. ekon.

Magdalena Szumska

 

Profil zawodowy

Dr n. ekon. Magdalena Szumska jest wieloletnim wykładowcą i organizatorem kursów oraz warsztatów, obecnie głównie podczas Konferencji, zjazdów, kursów towarzystw i innych organizacji medycznych, kongresów, m.in.:

 • wykładowca podczas Kongresie Unii Stomatologii Polskiej pt. Finanse w strukturze marketingowej gabinetu (2017).
 • wystąpienie pt. „Coaching zasobów ludzkich w medycynie jako narzędzie podnoszenia rentowności” podczas VIII Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu pod tytułem Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji w uczelni Akademia Leona Koźmińskiego (2017).
 • panelista podczas II Europejskiego Kongresu Medycznego w sesji pt. „Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych – jak powinny się komunikować szpitale i personel medyczny” (2016).
 • wykładowca podczas światowego FDI Annual World Dental Congress, wykład pt. „Trudny pacjent w stomatologii i medycynie. Powiększenie wymagań u pacjentów. Jak sobie radzić z problemowymi pacjentami w dentystyczno-medycznej praktyce (internetowy, dobrze poinformowany pacjent, pacjent rabatowy, luksusowy, pacjent wymagający, arogancki pacjent)?” (2016).
 • wykładowca podczas Konferencji Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej „Sor-y taką mamy pracę”, wykład pt. „Trudny pacjent (i lekarz) na SOR-ze” (2016).
 • wykładowca podczas 19. zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego - wykład pt. „Komunikacja w interdyscyplinarnym zespole praktyki lekarskiej” (2016).
 • konsultant i prowadzący kursy w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz menedżerów w medycynie o tematyce m.in. „Trudny pacjent”, „Zarządzanie profesjonalne”, „Etyczny marketing z poszanowaniem prawa dla ośrodków medycznych”, „Negocjacje w medycynie”, „Zarządzanie zespołem”, „Profesjonalna recepcja”, „Zarządzanie dla IPL i IPD” (2016, 2017).
 • organizator i wykładowca podczas Wielkopolskiej Konferencji dla Zarządzających, wykład pt. „Pacjent jako klient. Trudności i rozwiązania dla współczesnej medycyny" (2015).
 • wystąpienia m.in.: „Jedna jakość w kontakcie z pacjentem i jego rodziną. Zespół Medyczny leczący, konsultujący, diagnozujący/informujący” oraz „Samodzielna rekrutacja personelu”, podczas Konferencji biznesowej - Medical Maestro, SALMED (2014), a także podczas sesji studenckiej - wykłady pt. „Komunikacja w zawodzie medycznym”, „Kontakt z pacjentem i jego rodziną. Kontakt z zespołem medycznym. Etapy komunikacji i potrzeby pacjenta”, SALMED (2014).
 • workshop „Difficult patients in practice” podczas 9th Warsaw International Medical Congress (2013).

Jest autorem lub współautorem i/lub redaktorem kilku większych publikacji, w tym:

 • „Trudny pacjent w gabinecie stomatologicznym" (2011) i „Trudny pacjent w medycynie” (2013-2014).
 • „Skuteczna komunikacja w medycynie”, Mruk H., Szumska M. (2015)
 • „Samodzielna praca z pacjentem" (2012)
 • „Profesjonalna recepcja w usługach medycznych" (2013)
 • „Recepcja medyczna poziom wyżej”. Szumska M., Szumski M. (2017)
 • redaktor naczelna "Prawo dla medycyny: - Wydania specjalnego Medical Maestro Magazine (2015, 2016).
 • redaktor naczelna dwumiesięcznika Medical Maestro Magazine. Zarządzanie. Marketing. Medycyna. Prawo. Psychologia. Pasje.”
 • prowadzenie stałej rubryki z artykułami pt. Zarządzanie profesjonalne w Biuletynie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,
 • jeden z dwóch redaktorów podręcznika pt. „Propedeutyka nowoczesnej stomatologii” (2017),
 • redaktor podręcznika dla lekarzy dentystów pt. „Pacjent niepełnosprawny w gabinecie dentystycznym. Komunikacja. Zarządzanie. Rozwiązania” (2017).