logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Iga Jaworska

mgr

Iga Iwulska

 

Profil zawodowy

  • Prawnik i administratywista, specjalista kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli.
    Wykładowca na podyplomowych studiach egzekucji administracyjnej. Doktorant Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji z zakresu administracyjnego prawa materialnego i procesowego, wydanych na łamach takich czasopism jak: „Samorząd Terytorialny”, "Przegląd Prawa Publicznego", „Kwartalnik Prawa Publicznego”, „Studia prawno-ekonomiczne” czy „Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne”. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów, wykładów, warsztatów, szkoleń dla pracowników administracji publicznej jak i studentów.