logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Maciej Gardas

 

Maciej Gardas

 

Profil zawodowy

Radca prawny, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Pozaetatowy członek Regionalnej Izby Obrachunkowej.