logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Anna Piecuch

 

Anna Piecuch

 

Profil zawodowy

Radca prawny. Praktyk w zakresie prawa zamówień publicznych, inwestycji budowlanych, prawa cywilnego oraz gospodarczego. Od kilkunastu lat ekspert prawa największych firm z sektora budowlanego, gazowego, energetycznego, wyrobów medycznych, a także IT. Doradzała w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych na terenie całego kraju. Wielokrotnie reprezentowała strony przed Zespołami Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka licznych publikacji oraz szkoleń. Współpracuje z organizacjami branżowymi aktywnie włączając się w ich działalność dydaktyczną.