logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Dominik Olejniczak

dr hab.

Dominik Olejniczak

 

Profil zawodowy

Doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wydał ok. 120 publikacji z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia (w tym health literacy, gerontologii, edukacji zdrowotnej, e-health, ewaluacji programów promocji zdrowia). Autor programu nauczania przedmiotu promocja zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunkach Zdrowie Publiczne, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Techniki Dentystyczne. Autor ekspertyz, dotyczących ewaluacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Uczestnik międzynarodowych projektów, związanych z edukacją zdrowotną (m.in. Pro-Health 65+).
Współautor i współrealizator kampanii społecznych (m.in. Przewietrz Apteczkę!). Posiada specjalizację ze zdrowia publicznego.