logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Iwona Boniecka

dr

Iwona Bonieckaka

 

Profil zawodowy

Doktor nauk medycznych. Adiunkt w Zakładzie Dietetyki Klinicznej WUM (od 13 lat pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), młodszy asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej , Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (m.in. opieka dietetyczna nad chorymi operowanymi z powodu otyłości), poradnictwo dietetyczne dla osób z chorobami układu pokarmowego w tym nowotworami, członek zespołu leczenia żywieniowego, współpraca z psychologiem klinicznym.) Obecnie odpowiedzialna za nauczanie w WUM następujących przedmiotów: fizjologia żywienia człowieka i dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo-zależnych (kierunek dietetyka), dietetyka (kierunek: fizjoterapia). Promotor prac licencjackich i magisterskich.
Posiada 12 letnie doświadczenie w postępowaniu dietetycznym u chorych poddawanym operacjom bariatrycznym.