logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Anna Dittfeld

lek.

Anna Dittfeld

 

Profil zawodowy

Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na kierunku lekarskim oraz studia magisterskie z zakresu dietetyki. Obecnie w trakcie studium doktoranckiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Staż dyplomowy realizowała w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach, obecnie w trakcie specjalizacja w dziedzinie endokrynologii w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Autorka ponad 30 artykułów naukowych, 2 rozdziałów w monografii, 1 monografii oraz 61 komunikatów na konferencja naukowych krajowych i międzynarodowych.