logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Bożena Lublińska-Kasprzak

 

Bożena Lublińska-Kasprzak

 

Profil zawodowy

Ekonomistka, posiadająca ugruntowaną wiedzę i doświadczenie praktyczne zdobyte w na stanowiskach kierowniczych i nadzorczych w biznesie i administracji w zakresie planowania strategicznego i operacyjnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansowego, audytu i kontroli oraz doradztwa biznesowego. Uczestniczyła w przygotowywaniu, negocjacji i wdrażaniu programów wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności. Inicjatorka wielu innowacyjnych projektów w polskiej administracji m. in. projektu „Polskie Mosty Krzemowe”. W latach 2009-2016 Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz m. innymi Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Innowacyjności (TAFTIE) i Przewodnicząca Kapituły Konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Wielokrotnie sprawowała funkcję członka rady nadzorczej w spółkach. Obecnie jest ekspertem Biznes Center Club (Minister ds. Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Gospodarczym Gabinecie Cieni) oraz doradcą biznesowym.