logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Szymon Ziobrowski

 

Szymon Ziobrowski

 

Profil zawodowy

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest absolwentem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH o specjalności ochrona środowiska w planowaniu i zarządzaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także podyplomowych studiów z projektowania usług. Ukończył kurs skałkowy i taternicki, jest przewodnikiem tatrzańskim III klasy.