logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Skowrońska

 

Agnieszka Skowrońska

 

Profil zawodowy

Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu badań oraz ewaluacji w obszarze usług społecznych. Prowadzi mentoring, a także szkolenia z zakresu innowacji społecznych, pisania projektów, badania potrzeb użytkowników. Prowadzi Pracownię Innowacji zajmującą się badaniami, projektowaniem usług i innowacji społecznych.
Współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi m.in. Urząd Miejski w Gdańsku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja im. Stefana Batorego.