logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Monika Laskowska-Kac

 

Monika Laskowska-Kac

 

Profil zawodowy

10-letnie doświadczenie w pracy w firmach typu e-commerce. Obecnie Customer Experience Manager w BEST Grupa Kapitałowa, poprzednio Kierownik działu E-commerce w Wakacje.pl, a wcześniej kilka lat w rolach UX Designera oraz Conversion Managera.
Od początku swojej kariery pracowała z danymi ilościowymi, które wykorzystywała w zarządzaniu produktami internetowymi. Doświadczenie w rozwoju serwisu typu e-commerce z kilkumilionowym ruchem. Wspiera firmy we wdrażaniu strategii wykorzystywania danych ilościowych w swoim działaniu.
Absolwentka psychologii UG oraz studiów podyplomowych Marketingu Internetowego na SGH.