logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Kinga Kwiatkowskak

 

Kinga Kwiatkowska

 

Profil zawodowy.

DOROBEK NAUKOWY/PRAKTYCZNY

  • socjolog
  • od 2006 roku nauczyciel akademicki, prowadzi zajęcia m.in. z planowania i budowania kariery zawodowej.
  • doradca zawodowy i kierownik Biura Karier uczelni wyższej o profilu praktycznym.
  • pomysłodawca, autor i koordynator 4 projektów unijnych związanych z aktywizacją zawodową studentów i absolwentów

 

.