logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Marta Bogdanowicz

 

Marta Bogdanowicz

 

Profil zawodowy

Wieloletni profesor w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Około 450 publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym: 22 książki, 19 redakcja i tłumaczenie książek, 36 publikacji zwartych - aplikacji do praktyki; autorstwo i współautorstwo 36 metod diagnostycznych, 7 filmów dydaktycznych. Specjalista II stopnia w zakresie psychologii klinicznej dziecka. Międzynarodowy trener Metody Ruchu Rozwijającego. Założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, była wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Odznaczona Orderem Uśmiechu przyznawanym przez dzieci.
Obszary badawcze:
1. Psychologia kliniczna dziecka (specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja, dysortografia i dysgrafia; leworęczność).
2. Wspomaganie rozwoju, profilaktyka zaburzeń rozwojowych, edukacja, terapia pedagogiczna; Metoda Dobrego Startu (autorstwo metody); Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (od 1994r. certyfikat trenera International Sherborne Cooperation; upowszechnienie metody w Polsce, dzięki kursom, publikacjom i badaniom); „Dziecięce masażyki” – zabawy relacyjne dla dzieci małych i niepełnosprawnych (autorstwo koncepcji, publikacje); „Czytamy razem” – trening czytania i rozwijania myślenia dla dzieci z trudnościami w czytaniu (autorstwo projektu prowadzonego od 10 lat, aktualnie w 44 szkołach w Polsce).
3. Diagnoza rozwoju dziecka i zaburzeń uczenia się.