logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Łukasz Budzicz

dr

Łukasz Budzicz

 

Profil zawodowy

Doktor psychologii, pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, oraz wykłada na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Psychologii UAM. Interesuje się metodologią badań psychologicznych, problemem kondycji psychologii jako nauki, oraz zastosowaniami myślenia ewolucyjnego w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania. W 2015 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, w której metodą systematycznej analizy literatury (prawie 500 badań) pokazał, że w psychologii zbyt rzadko powtarza się badania, oraz stosuje się takie metody i bada takie grupy, które ograniczają możliwości generalizacji wyników. W programach badawczych zmienia się zbyt wiele zmiennych, przez co trudno jest odnosić wyniki jednych badań do drugich. Ogółem przyrost wiedzy jest niski relatywnie do wysiłku badawczego. Promuje na konferencjach i w artykułach zmianę praktyk badawczych publikacyjnych. Programuje też komputerowe eksperymenty psychologiczne. Opublikował liczne artykuły naukowe i popularnonaukowe (m.in. komentuje bieżące wydarzenia z perspektywy psychologicznej wiedzy naukowej w Gazecie Wyborczej).