logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Katarzyna Cieślak

drr

Katarzyna Cieślak

 

Profil zawodowy

Absolwentka filologii polskiej i psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, absolwentka Studium Umiejętności Pracy z Grupą w Pracowni Psychologicznej Spotkanie w Poznaniu, Podyplomowych Studiów z Psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu oraz 4-letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Poznaniu, pracowała jako wolontariusz w Hospicjum Domowym im. Jana Kantego w Poznaniu, obecnie zatrudniona jako psycholog w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, współpracuje z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, Poznańskim Towarzystwem Amazonki oraz z Federacją Stowarzyszeń Amazonki, wspiera merytorycznie Ochotniczki (Amazonki wolontariuszki).
Autorka artykułów i poradników z zakresu psychologii i psychoonkologii, prowadzi wykłady, warsztaty psychoedukacyjne i treningi dla pacjentów, pracowników opieki zdrowotnej, studentów.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.