logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Milena Drzewiecka

dr

Milena Drzewiecka

 

Profil zawodowy

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologii. Psycholog społeczny, dziennikarka-producentka telewizyjna i trenerka liderów.
Nauczyciel akademicki Uniwersytetu SWPS i inicjatorka studiów podyplomowych z Psychologii Wizerunku. Na Wydziale Psychologii w Warszawie prowadzi zajęcia z marketingu politycznego, psychologii mediów i psychologii decyzji. Na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie wykłada na Studiach Podyplomowych „Psychologia przywództwa”. Pracę dydaktyczną i naukową łączy z praktyką medialną. W latach 2005-2013 reporterka polityczna telewizyjnych newsów. Od 2014 producentka mediów zagranicznych.
Interdyscyplinarne doświadczenie wykorzystuje w pracy trenerskiej. Prowadzi autorskie szkolenia dla liderek i liderów z zakresu psychologii wizerunku.
Interesuje się zastosowaniem psychologii społecznej w kampaniach wizerunkowych (ze szczególnym uwzględnieniem kampanii wyborczych) oraz perswazją w życiu publicznym i biznesie. W pracy naukowej bada także kwestie preferencji i percepcji przywództwa. Autorka i współautorka ekspertyz, i artykułów naukowych m.in. w e-Politykonie, Journal of Political Marketing i European Research of Applied Psychology.
Krytyczna obserwatorka i komentatorka życia publicznego.
Więcej:
https://www.swps.pl/nauka-i-badania/pracownicy-naukowi/16645-milena-drzewiecka

.