Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
BIO Rafał Muniak

 

Rafał Muniak

 

Profil zawodowy

Magister inżynier Ekonomii (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 1995 - 2000), absolwent studiów podyplomowych „Dyrektorzy Finansowi” (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN 2012-2013). Posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych projektów pod kątem finansowym, między innymi: prowadził sprawozdawczość w projekcie „@kademia na rzecz rozwoju ICT – studia podyplomowe” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podziałanie 2.1.1., wykonywał analizy finansowe oraz prowadził księgowość dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, zarządzał projektem typu STREP (Specific Targeted Research Project eGov-Bus.), finansowanym w ramach Priorytetu 2: „Information Society Technologies” w Szóstym Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej. Był członkiem zespołu do spraw opracowania strategii Warszawskiego Parku Technologicznego oraz członkiem grupy doradczej oceniającej biznesplany firm aplikujących do Inkubatora Technologicznego Warszawskiego Parku Technologicznego. Wdrażał projekt: „Fabryka Innowacji ” w zakresie zadań zleconych PJWSTK przez Lidera Projektu zgodnie z harmonogramem i planem rzeczowo–finansowym.
Prowadzi zajęcia z finansów, rachunkowości, przedsiębiorczości innowacyjnej, zarządzania ryzykiem, zarządzania finansami. Przygotowuje pod względem finansowym wnioski dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej dla uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.