logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Caroline Brazier

 

Caroline Brazier

 

Profil zawodowy

Jest uznanym międzynarodowym wykładowcą i nauczycielem w zakresie psychologii buddyjskiej i psychoterapii. Carolie jest psychoterapeutka i liderem programu szkoleniowego Tariki w zakresie podejścia Psychoterapii Zorientowanej na Inne Osoby (Other-Centred Therapy) odwołującego się do psychologii buddyjskiej. Jest autorką siedmiu książek o buddyzmie i psychoterapii, w tym m in.: "A Buddhist Psychology" wydanej przez Robinson Publishing w 2003 roku.