logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Paweł Pyrka

dr

Paweł Pyrka

 

Profil zawodowy

Absolwent Instytutu Anglistyki UW, literaturoznawca i kulturoznawca. Obronił doktorat poświęcony kulturowym kontekstom rozwoju literatury popularnej w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku. Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS oraz koordynator specjalności filologia angielska. Redaktor czasopisma „Kultura Popularna”.