logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Joanna Sikora

 

Joanna Sikora

 

Profil zawodowy

Absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, obecnie doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej – Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych w zakresie psychologii. Psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej) – Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 680, terapeuta EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing), psychotraumatolog (ukończone studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia), certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – Certyfikat Specjalisty nr 269. Psycholog transportu posiadający uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznych oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Uczestniczka programu badawczego PTSD-DTP Diagnoza Terapia Profilaktyka – TRAKT 3. Psychoterapeutka w projekcie „System VR Mind i VR Mind +” wykorzystującym wirtualną rzeczywistość w terapii fobii społecznej. Na co dzień pracuje jako specjalista do spraw wsparcia psychologicznego oraz terapeuta z osobami zmagającymi się z kryzysami życiowymi oraz zdarzeniami traumatycznymi. Posiada bogate doświadczenie w interwencji kryzysowej oraz w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie.
Naukowo zajmuje się analizą uwarunkowań wypalenia rodzicielskiego; poszukiwaniem czynników ryzyka i czynników ochronnych wobec tego syndromu oraz opracowaniem programu terapeutycznego skierowanego dla osób borykających się z objawami wypalenia. Autorka projektu badawczego „Wypalenie rodzicielskie – sprawdzenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych opartych o podstawy terapii poznawczo-behawioralnej”.
Prowadzi zajęcia praktyczne w Uniwersytecie SWPS (Wydział Psychologii) oraz na Akademii Pedagogiki Specjalnej.