logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Łukasz Poławski

 

Łukasz Poławski

 

Profil zawodowy

Ekolog, edukator. Aktualnie główny Specjalista ds. ekologii w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy. W latach 2011-2017 specjalista ds. ekologii projektu „Ochrona kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy. 2008-2010 – Fundacja Nasza Ziemia.
Współpracował przy wielu projektach z takimi organizacjami i instytucjami m.in. Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, Centrum Ochrony Mokradeł, Białowieski Park Narodowy, Lasy Państwowe, SGGW Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.