logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Judyta Łuczyńska

 

Judyta Łuczyńska

 

Profil zawodowy

Koordynatorka i współprowadząca kilkudziesięciu warsztatów edukacyjnych z zakresu tworzenia obiektów błękitno-zielonej infrastruktury np. „LUBIĘ DESZCZ” w ramach którego powstało 10 rozwiązań BZI na terenie Wrocławia (2019); „Spotkania z klimatem”, czyli 10 spotkań dotyczących adaptacji miast do zmian klimatu (2019); „Skawińskie szkoły chwytają wodę”, w ramach którego powstało 5 założeń BZI (2018); „Warszawa chwyta wodę”, w ramach którego powstało 11 obiektów BZI (2017 – 2018).
Koordynatorka szkoleń z zakresu zarządzania zielenią w mieście oraz adaptacji miast do zmian klimatu. Organizatorka konferencji „Zieleń w miastach – krajobraz po bitwie czy bitwa o krajobraz?” skupiającej ekspertów ds. zarzadzania zielenią, architektów krajobrazu, wybitnych specjalistów zarówno z Polski jak i z zagranicy.
Aktywistka społeczna, członkini lokalnego Stowarzyszenia Porozumienie dla Pragi. Aktywna uczestniczka spotkań konsultacyjnych na szczeblu dzielnicowym i ogólnomiejskim, dotyczących procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Członkini BKDSu ds. Architektury i Planowania Przestrzennego działającego przy BAiPP Urzędu m.st. Warszawy.