logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Mariusz Wieczorek

 

Mariusz Wieczorek

 

Profil zawodowy

Koordynator badań społecznych, metodolog, badacz, promotor metody Participatory Action Research (PAR) z dwunastoletnim doświadczeniem w realizacji badań społecznych.
Główne obszary zainteresowań: socjourbanistyka, socjologia medycyny i zdrowie publiczne, badania rynku, metodologia badań społecznych ze szczególnym naciskiem na badania w działaniu (action research).
„Kanwą mojej pracy jest poszukiwanie i opisywanie alternatywnych rozwiązań i form wsparcia dla podmiotów lokalnych z wykorzystaniem metodologii badań w działaniu, gdzie społeczności lokalne są nauczane wzorów postępowania poprzez działania w których uczestniczą równolegle jako eksperci i odbiorcy rozwiązań.”.