logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Marcin Imszenik

dr

Marcin Imszenik

 

Profil zawodowy

Doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie praktyczne z zakresu finansów przedsiębiorstw i finansowania projektów komercyjnych zdobywane na rynku polskim i hiszpańskim. Posiada 9 lat doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS a także 6-letnie doświadczenie jako pracownik Działu Spraw Międzynarodowych m. in. na stanowisku Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej.