Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
BIO Katarzyna Bogatko

 

Katarzyna Bogatko

 

Profil zawodowy

W 2007 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest także absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 r. związana z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA), w którym na przestrzeni lat koordynowała wiele projektów związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu w różnych obszarach życia i z uwagi na różne przesłanki, m.in.: „Monitoring stosowania przepisów prawa antydyskryminacyjnego przez wymiar sprawiedliwości”, „Szkoła ombudsmanów związkowych do spraw równego traktowania”, „Prawo antydyskryminacyjne w codziennej działalności związków zawodowych”, „Masz prawo do równego traktowania – poradnictwo prawne i psychologiczne”. Obecnie w PTPA koordynuje świadczenie poradnictwa prawnego, udziela porad prawnych oraz reprezentuje w postępowaniach sądowych osoby doświadczające dyskryminacji. Specjalizuje się w sprawach dotyczących nierównego traktowania w zatrudnieniu ze względu na niepełnosprawność, stan zdrowia oraz doświadczenie choroby psychicznej. Inicjatorka i koordynatorka projektu „Równe Miejsce – sieć współpracy warszawskich miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji”. Od 10 lat prowadzi szkolenia o tematyce antydyskryminacyjnej dla pracodawców, osób zatrudnionych, usługodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych czy podmiotów publicznych. Współautorka szkolenia e-learningowego „Równi w pracy – przepisy prawa o dyskryminacji i mobbing” skierowanego zarówno do osób zarządzających, jak i wszystkich osób zatrudnionych. Członkini Zespołu Specjalistów Fundacji Fundusz Współpracy, w który wspiera prawnie osoby chorujące psychicznie oraz uzależnione, wychodzące z bezdomności.