Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Konrad Sobczyk

 

Konrad Sobczyk

 

Profil zawodowy

Współzałożyciel ośrodka mediacji Mediatorzy.pl, członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. W latach 2015- 2019 reprezentował środowisko mediacyjne w Społecznej Radzie ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Rozwija współpracę międzynarodową pomiędzy mediatorami, jako członek europejskiej sieci zainicjowanej przez niemieckie MiKK e.V. oraz poprzez realizację projektów finansowanych przez Program Justice UE, Erasmus +.
Współautor Krajowych Ram Kwalifikacji dla mediacji rodzinnych w Polsce. Asesor współpracujący z Uniwersytetem SWPS w procesie certyfikacji mediatorów w sprawach cywilnych oraz ze Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych w sprawach rodzinnych.
Mediacyjnie i superwizyjnie ukształtowany w Berlinie i Heidelbergu. Umiejętności trenerskie rozwijał w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz w ośrodku psychoterapii Intra.
Specjalizuje się w pracy z firmami, organizacjami, instytucjami samorządowymi i rodzinami.
Prowadzi stale superwizje dla: mediatorów, zespołów mediacyjnych, doradców metodycznych, animatorów kultury, nauczycieli, kadry kierowniczej.
Wykładowca na UniwersytecieSWPS, Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Papieskim w Krakowie.