Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Michał Nowakowski

dr

Michał Nowakowski

 

Profil zawodowy

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Partner odpowiedzialny za obszar AI i cyberbezpieczeństwo w kancelarii ZP Zackiewicz & Partners oraz wspólnik spółki GovernedAI.com zajmującej się tworzeniem ram AI Governance w organizacjach. Posiada kilkanaście lat doświadczenia zawodowego w obszarze prawa nowych technologii oraz prawa finansowego. Ekspert w dziedzinie wdrażania systemów sztucznej inteligencji (uczenie maszynowe, głębokie, LLM) z perspektywy biznesowej, technologicznej oraz prawnej. Dobrze rozumie nie tylko prawne i regulacyjne aspekty wdrażania rozwiązań technologicznych, ale także swobodnie porusza się w obszarze konkretnych rozwiązań od strony technologicznej. Przeprowadził wiele szkoleń, warsztatów oraz mów inspiracyjnych z zakresu sztucznej inteligencji i nowych technologii.
Współpracował z największymi instytucjami finansowymi oraz dostawcami rozwiązań technologicznych przy projektach z obszaru sztucznej inteligencji (AI), chmury obliczeniowej oraz cyberbezpieczeństwa. Prowadził projekty związane z wdrażaniem ram dla AI Governance oraz godnej zaufania i odpowiedzialnej sztucznej inteligencji oraz wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. Doradzał bankom, telekomom oraz platformom eCommerce, a także mniejszym podmiotom z rynku finansowego i sektorowi usług publicznych. Odpowiadał za kluczowe obszary związane z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, w tym z perspektywy etyki oraz regulacji. Pracował w bankach oraz instytucjach nadzorczych i regulacyjnych, w tym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz NBP, a także odbył staże w Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz Europejskim Banku Centralnym i Parlamencie Europejskim.
Brał udział w pracach legislacyjnych, w tym jest współautorem opinii prawnej dla shadow rapporteur w zakresie pierwotnej wersji AI Act. Zastępca przewodniczącego podgrupy m.in. prawa i etyki w ramach Grupy Roboczej ds. Sztucznej inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministra w latach 2021-2023. Przewodniczący sekcji Aktualnych Wyzwań Sztucznej inteligencji przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Uczestnik prac parlamentarnych oraz grup roboczych przy Ministerstwie Cyfryzacji w zakresie AI. Autor m.in. książki „Sztuczna inteligencja. Praktyczny przewodnik dla sektora FinTech” (2023) i szeregu artykułów naukowych z tej tematyki. Jest autorem regularnej kolumny „Sztuczna inteligencja w praktyce” w Rzeczpospolitej.
Wykładowca na Politechnice Warszawskiej, SGH i SWPS w zakresie AI.