Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Magdalena Wieczorek

 

Magdalena Wieczorek

 

Profil zawodowy

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studia podyplomowe z resocjalizacji, psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, coachingu oraz liczne szkolenia dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą; obecnie kończy kurs Podstawy psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży.
Obecnie pedagog w PPP nr 3 w Gdańsku i w PPP w Sopocie
Wspiera nauczycieli, wychowawców i rozwija zespoły nauczycielskie. Wykorzystuje metodę Racjonalnej Terapii Zachowania, która pozwala na zwiększenie kompetencji w zakresie skutecznego kontrolowania własnych emocji i tworzenia efektywnych relacji z innymi z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest praca z przekonaniami. Wykorzystuje założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz ACT - terapii akceptacji i zaangażowania. Jest instruktorką Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, Programu mającego na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców/ wychowawców na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci młodzieży,
Jest jedną, z 5. trenerów w Polsce, Programu Golden Five (Złota Piątka),
Implementowała Program na Litwie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wilnie w ramach międzynarodowego projektu Więź wychowawcza, finansowanego z funduszy Programu Uczenie się przez całe życie – Comenius Partnerskie Projekty Regio.
Wdraża autorski program FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Jest to program wczesnej profilaktyki wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
W swojej pracy wykorzystuje najnowsze metody pracy psychokorekcyjnej oraz swoje doświadczenia zawodowe w zakresie pomocy dzieciom o zaburzonym rozwoju psychospołecznym.
Jest autorką wielu publikacji z dziedziny edukacji, wychowania i profilaktyki.