Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Sabina Müller

 

Sabina Müller

 

Profil zawodowy

Od kilkunastu lat dyrektor i pedagog w Powiatowej Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.
Obszar szczególnego zainteresowania to planowanie, organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in. poprzez:
• identyfikowanie uczniów do objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczna w szkole, współpraca w tym zakresie w nauczycielami, wychowawcami i rodzicami, współpraca z PP-P - w zakresie planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci/uczniów z ramienia pedagoga szkolnego,
• diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie – w zakresie planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci/uczniów z ramienia pedagoga i dyrektora PP-P,
• wsparcie nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji założeń opinii i orzeczeń, wsparcie nauczycieli i wychowawców w dostosowaniu pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – w zakresie organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z ramienia pedagoga szkolnego,
• wsparcie nauczycieli, wychowawców, specjalistów, dyrektorów w obszarze planowania, organizowania i realizowania pomocy psych.-pe. dla dzieci/uczniów szkół, przedszkoli i placówek poprzez liczne konsultacje, szkolenia rad pedagogicznych, prowadzenia sieci współpracy i doskonalenia dla nauczycieli, prowadzenia mediacji - z ramienia pedagoga i dyrektora PP-P.