Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Stanisław Karkosz

 

Stanisław Karkosz

 

Profil zawodowy

Kognitywista, doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. Obecnie zajmuje się badaniem skuteczności oraz neuronalnych podłoży technik wyobrażeniowych w terapii schematów. Jest również współzałożycielem spółki Fido Therapeutics, w której rozwija chatbota wspierającego zdrowie psychiczne. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS z zakresu projektowania i przeprowadzania badań. Doświadczenie badawcze obejmuje analizę danych neuro- i
psychofizjologicznych, interfejsy mózg-komputer, interwencje internetowe.