logo uswps nazwa 3

Poznań

Nadchodzące, ciepłe, letnie dni i dłuższe popołudnia skłaniają nas do spowolnienia obrotów, planowania wypoczynku, a może nawet refleksji nad wszystkim co robimy, i co nas otacza. W takich okolicznościach przyrody Lato Uważności staje się wydarzeniem idealnie wpasowującym się w ten czas. W przeddzień kalendarzowego lata Koło Naukowe Tu i Teraz Uniwersytetu SWPS zaprasza na naszpikowane praktycznymi umiejętnościami warsztaty, ciekawe wykłady oraz nieszablonowe akcje towarzyszące prezentujące cenne „narzędzia” wzbogacające wypoczynek oraz ułatwiające wyzwania codzienności. Spotkania bedą odbywały się w dniach 5-10 czerwca 2017 r. w poznańskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Wstęp wolny po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Zapisy są prowadzone na listę rezerwową!

Uważność w ostatnich latach staje się bardzo modnym nurtem, procesem i koncepcją w psychologii. Zachęca swoją prostotą nakierowaną na obecność tu i teraz, w tym właśnie momencie. Jej kwintesencją jest skupianie uwagi w sposób świadomy, nieosądzający i nakierowany na bieżącą chwilę. Takie podejście umożliwia nowe spojrzenie na codzienne trudności, wyzwania, ale również ukazuje nową jakość życia w wolnym czasie.

Lato Uważności to cykl warsztatów, wykładów oraz akcji towarzyszących nakierowanych na przekazanie wiedzy, nabycie praktycznych umiejętności, wymiany doświadczeń i poszerzanie zainteresowań. Zajęcia umożliwią uczestnikom zapoznanie się z uważnością od strony ruchu, tańca i obserwacji w nim własnego ciała. To również okazja do przyjrzenia się na nowo nawykom żywieniowym i życiu codziennemu. Poruszana zostanie rola uważności w relacjach terapeutycznych, społecznych, a także jaki ma wpływ na niwelowanie tak zwanej mowy nienawiści, rasizmu czy postaw aspołecznych.

Lato uważności to wydarzenie kierowane nie tylko do studentów czy osób chcących się rozwijać ale również do seniorów, którym w całości dedykujemy jeden z warsztatów - Lepsza koncentracja i pamięć - ćwiczenia pokonywania codziennych trudności.

Harmonogram

5.06.2017 r., godz. 17.00 – warsztat (sala 305)

6.06.2017 r., godz. 17.00 – warsztat (sala 305)

7.06.2017 r., godz. 17.00 – warsztat  dla seniorów (sala 305)

8.06.2017 r., godz. 17.00 – warsztat (sala 305)

9.06.2017 r., godz. 11.30 – warsztat (sala 305)

10.06.2017 r., godz. 13.30 – warsztat (sala 234)


Uważna choreoterapia

Czy można dynamicznie przygotować się do uważności? Jak poczuć grunt pod nogami, jak świadomie poczuć oddech i co to dla Ciebie oznacza? Na warsztacie będziesz poszukiwać Twojego ruchu, obecności w Twoim tańcu, w Twoim rytmie, uczyć się obserwować zmieniające się doznania i emocje bez osądu, odcinania się, ale z zaciekawieniem i akceptacją oraz medytować w tańcu. Może odkryjesz taneczną drogę do relaksu, a może do
kreatywności? 

Warsztat przeznaczony dla osób dorosłych, które nie mają przeciwwskazań medycznych do zajęć ruchowych, niezależnie od kondycji fizycznej i wieku (przed zajęciami poprosimy o deklarację takiego stanu rzeczy). Proponowane ćwiczenia będzie można wykonać dowolnie, z poszanowaniem własnych możliwości i poczucia komfortu. Prosimy wziąć w kolorowych, niekrępujących strojach. Taniec będzie odbywał się na boso lub w skarpetkach antypoślizgowych/baletkach. Prosimy o zabranie ze sobą wody mineralnej.
Czas trwania 2x90 min. z przerwą 15min.

Honorata Łukaszewska - mgr psychologii (psychologia kliniczna), odbyła 3-letnie szkolenie psychoterapii tańcem i ruchem (DMT/DMP), roczny kurs Improwizacji Tańca i Świadomości Ciała oraz roczny kurs Life/Art-Process. Swoje doświadczenia zdobywał również podczas innych szkoleń z zakresu tańca współczesnego, tańców w kręgu i pracy z ciałem.


Mindfulness Body

Dużą część życia spędzamy w pracy, na uczelni czy w szkole. Całe godziny przy tym stoimy lub siedzimy. Równie nieodłącznym elementem tych czynności jest rutyna oraz automatyzm. Cenną rzeczą jest umiejętność wyjścia na chwilę po za schemat, celem efektywnego odpoczynku. Jak to osiągnąć bez maty do jogi? Odpowiedź brzmi: Mindfulness Body.

Dorota Bródka – studentka Uniwersytetu SWPS, terapuetka uzależnień, mediator, nauczyciel jogi, nauczyciel języka angielskiego, instruktor rekreacji ruchowej, bierze udział w stażu badawczym w projekcie realizowanym w zespole dr Zięby i dr Markowskiej-Regulskiej – badanie narracyjne w szpitalu z pacjentami na oddziale onkologicznym. Certyfikowany coach i psychoterapeuta Gestalt w procesie certyfikacji.


Lepsza koncentracja i pamięć - ćwiczenia pokonywania codziennych trudności

Lepsza koncentracja, doskonalsza pamięć i ciągła radość życia? Warsztat dla seniorów to zestaw konkretnych technik i narzędzi, które istotnie wpływają na poprawę codziennego życia, stymulując poprawę koncentracji i pamięci przy jednoczesnej pracy w grupie.

Wioletta Zdobylak – absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS. W ramach projektów prowadziła warsztaty z zakresu uważnosci na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej – słuchacz Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej. Ukończyła Mentoring uważności metodą MBSR (Minfullness-Based Stress Reduction) i MBB (Mind-Body Bridging).

Maciej Jankowski – student IV roku psychologii Uniwersytetu SWPS, zastępca Przewodniczącego Koła Naukowego „TU i TERAZ” zajmującego się tematyką uważności na Uniwersytecie SWPS, warsztatowiec w projekcie Strefa Młodzieży. W ramach działalności w formującym się Stowarzyszeniu ACBS Polska, prowadził warsztaty z zakresu akceptacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na co dzień prowadzi rozmowy z ludźmi w stanie zagrożenia życia, w tym również z seniorami.


Jak jeść żeby nie przytyć – rola uważności w jedzeniu

W jaki sposób uważność może wpływać na dietę? Jak uważne jedzenie wpływa na tycie? Jaka jest różnica pomiędzy głodem a apetytem? No i czy w ogóle potrafimy jeść mądrze? Odpowiedź na te pytania i wiele więcej oraz praktyczne wskazówki zawarte są w warsztacie poświęconym uważnemu jedzeniu.

Nicole Sobieraj – studentka V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS, absolwentka studiów I stopnia z dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym, członek stowarzyszenia ACBS promującej terapię Akceptacji i Zaangażowania - ACT. Pisze bloga z zakresu dietetyki i psychodietetyki. Prowadziła warsztaty dla rodziców z zakresu zdrowego odżywiania, a także warsztat "Wprowadzenie do ACT” w ramach II Konferencji ACT. Organizowała Tygiel Rozwojowy, podczas którego prowadziła warsztat „Rozwój to nie wszystko, czyli jak budować szczęśliwe życie."

Małgorzata Maruszczak – studentka IV roku psychologii IOS na Uniwersytecie SWPS, członek międzynarodowej organizacji na rzecz nauki kontekstualno-behawioralnej ACBS i jej polskiego oddziału ACBS Polska (promującej terapię Akceptacji i Zaangażowania ACT). Jest członkiem zarządu Koła Naukowego Psychoterapii i Treningu. Prowadzi treningi i coachingi dla klientów indywidualnych. Prowadziła warsztaty: „Wprowadzenie do ACT” - II Konferencja ACT oraz „Rozwój to nie wszystko, czyli jak budować szczęśliwe życie” podczas Tygla Rozwojowego i Drzwi Otwartych dla młodzieży z LO.


Prosocial ACT – kształtowanie postaw prospołecznych

Jak możemy wykorzystać opartą na dowodach naukowych wiedzę o ludzkim zachowaniu w zrozumieniu niepokojących procesów zachodzących w naszym społeczeństwie? Jak można zrozumieć zjawiska takie jak rasizm, seksizm czy homofobia? Czy tolerancja może być niebezpieczna? Jakie są sposoby transformacji konfliktów społecznych? Jak możemy planować skuteczne interwencje, by wzmacniać kulturę społeczną zorientowaną na troszczenie się o siebie nawzajem zamiast dbania o własne zyski? Obok odpowiedzi na te pytania i przykładów dobrych praktyk na świecie poszukamy możliwości zaangażowania się uczestników warsztatu w wartościowe inicjatywy. Uczestnicy warsztatu będą mieli dodatkową możliwość uzyskania zaświadczenie ukończenia warsztatu poprzez wykonanie pracy socjalnej, przygotowanie własnego konceptu warsztatu dającego możliwość przetrenowania nabytych umiejętności.

Hubert Czupała - absolwent psychologii oraz Kolegium Języków Obcych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji). Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Szpitalu Powiatowym w Śremie, kierował również Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie. Obecnie pracuje w zespole psychoterapeutów prywatnego Ośrodka Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Poznaniu. W pracy klinicznej specjalizuje się w nowych formach psychoterapii zwanych trzecią falą terapii poznawczo behawioralnej. Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje studentom jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS.

Barbara Ostrowska – studentka V roku psychologii Uniwersytetu SWPS, Przewodnicząca Koła Naukowego TU i TERAZ i jego członek od początku istnienia. Zorganizowała cykl warsztatów dla studentów „Jak być uważnym psychologiem? Uważność jako element Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT”. Współorganizowała i była głównym koordynatorem II Poznańskiej Konferencji ACT, brała udział w organizacji II Konferencji Psychologii Pozytywnej. W roku akademickim 2015/2016 członkini Koło Naukowego Psychoterapii i Treningu. Przeprowadziła szereg warsztatów z zakresu uważności dla dzieci, młodzieży i studentów, m.in. w ramach Projektów: Strefa Młodzieży, Tygiel Rozwojowy, działalności w KN TU i TERAZ czy w KN Psychoterapii i Treningu. Ukończyła 8-tygodniowy kurs MBSR (MinfullnessBased Stress Reduction) oraz Mentoring uważności metodą MBSR i MBB (Mind-Body Bridging).


Wprowadzenie do uważnego życia

Uważne życie to takie z którego jesteś wstanie czerpać pełnymi garściami, bez względu na porażki i sukcesy. To stan nieosądzającego bycia i pełnej koncentracji na danej chwili. Uczestnictwo w warsztacie stanowi pierwszy krok ku takiemu podejściu do obcowania z codziennością. Dzięki przedstawionym narzędziom uczestnik ma szansę zapanować nad umysłem oraz spojrzeć na siebie i otoczenie z większą akceptacją. 

Barbara Ostrowska – studentka V roku psychologii Uniwersytetu SWPS, Przewodnicząca Koła Naukowego TU i TERAZ (od 23.10.2016 r.) i jego członek od początku istnienia. Zorganizowała cykl warsztatów dla studentów „Jak być uważnym psychologiem? Uważność jako element Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT”. Współorganizowała i była głównym koordynatorem II Poznańskiej Konferencji ACT, brała udział w organizacji II Konferencji Psychologii Pozytywnej. W roku akademickim 2015/2016 członkini Koło Naukowego Psychoterapii i Treningu. Przeprowadziła szereg warsztatów z zakresu uważności dla dzieci, młodzieży i studentów, m.in. w ramach Projektów: Strefa Młodzieży, Tygiel Rozwojowy, działalności w KN TU i TERAZ czy w KN Psychoterapii i Treningu. Ukończyła 8-tygodniowy kurs MBSR (MinfullnessBased Stress Reduction) oraz Mentoring uważności metodą MBSR i MBB (Mind-Body Bridging).

Karolina Mojszczak – absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS, była członkini Koła Naukowego Tu i Teraz. Aktualnie w trakcie intensywnego kursu z zakresu MBLC (Mindfulness Based Living Course). Członkini ESM (Europejskiej Sieci Mindfulness). Na co dzień prowadzi zajęcia, warsztaty, spotkania z zakresu uważności w Odnawialni dla duszy i ciała w Głogowie.

ZGŁOSZENIA

Kontakt

Katarzyna Ksenicz
tel. 667 520 023
e-mail: kksenicz@swps.edu.pl

Miejsce

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. gen. T. Kutrzeby 10

[Form Lato_uwaznosci_Poznan not found!]

Zapisy są prowadzone na listę rezerwową!

Aktualności z Poznania

Sukcesy pozanaukowe 12-07-2019

Najlepszy start absolwentów Szkoły Prawa na rynku pracy

Z najnowszego raportu MNiSW wynika, że absolwenci Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Monitoring pokazał, że szybko znajdują zatrudnienie po studiach i otrzymują najwyższe wynagrodzenie...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 07-08-2019

Mistrzowski Start – nagrody przyznane!

Już wiemy, kto został laureatem programu stypendialnego Mistrzowski Start. Bezpłatne studia na Uniwersytecie SWPS rozpocznie kolejnych jedenaścioro utalentowanych kandydatów. Co roku nasza uczelnia promuje najzdolniejszych maturzystów, umożliwiając im studiowanie za darmo...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 09-08-2019

Znamy już laureatów programu Zmieniam Świat

Pomagają innym, nie są obojętni, wierzą, że dobrymi czynami mogą przenosić góry – w październiku zwycięzcy programu „Zmieniam Świat” rozpoczną bezpłatne studia na Uniwersytecie SWPS. Co roku uczelnia wspiera młodych...

Czytaj więcej

Webinar 29-08-2019

Stres w pracy – jak go opanować?

Jednym się wydaje, że nie mogą funkcjonować bez niego, drugim – że przez niego. Stres. Nie unikniemy go w pracy, choćbyśmy stronili od kontaktu z innymi pracownikami i zapętlali w...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 07-09-2019

Drzwi Otwarte w Poznaniu

Wybór studiów wyższych nie jest zadaniem łatwym. Decyzja ta jest jedną z ważniejszych, jakie przychodzi nam podjąć w życiu, bo jej konsekwencje mają wpływ na nasz dalszy rozwój oraz przyszłą...

Czytaj więcej

Poznań 10-09-2019

Komunikacja w organizacji oparta na empatii

Osoby pracujące we współczesnych organizacjach stoją przed wieloma wyzwaniami. Firmy oczekują nie tylko wykonania określonych zadań, lecz także umiejętności współpracy – aby tworzyć efektywne, otwarte na innowacje i zdolne do...

Czytaj więcej

Webinar 12-09-2019

Samotność pośród ludzi

Nasila poczucie izolacji, zmarginalizowania, zaniża naszą samoocenę. Pozostawieni sami sobie, bez kogoś, na kogo możemy liczyć, zatapiamy się w niej. Samotność, bo o niej mowa, jest współcześnie zjawiskiem wielowymiarowym. Skąd...

Czytaj więcej

Konferencje 15-09-2019

Psychodietetyka w praktyce

Zaburzenia odżywiania, odmawianie posiłku, insulinoodporność. Żyjemy w czasach, gdy temat jedzenia budzi emocje. Z jednej strony mamy fit trenerki, z drugiej trend wpisujący się w akceptację siebie, czyli „body positive”...

Czytaj więcej

Webinar 24-09-2019

Studia na Uniwersytecie SWPS – spotkanie online

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Sopocie...

Czytaj więcej

Konferencje 28-11-2019

Demokracja w działaniu

Uniwersytet SWPS wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Fundacją Akademicką IPSO ORDO zapraszają na czwartą ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Dyskusje o demokracji”. Hasłem przewodnim konferencji będzie „Demokracja w...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Poznania

Webinar 06-08-2019

Seks zaczyna się w głowie

Jak nastawienie, doświadczenia, wychowanie wpływają na nasze życie seksualne? Jakie przekonania przeszkadzają nam w cieszeniu się seksem? Jak rozmawiać z partnerem o swoich potrzebach seksualnych i fantazjach? Jak ważne są...

Czytaj więcej

Kostrzyn nad Odrą 02-08-2019

Uniwersytet SWPS na Pol’and’Rock Festival 2019

Co roku przybywają tu setki tysięcy ludzi spragnionych dobrej zabawy. Będziemy i my! Po raz kolejny Uniwersytet SWPS stanie się częścią Pol’and’Rock Festival 2019, czyli jednego z największych festiwali muzycznych...

Czytaj więcej

Poznań 02-08-2019

Seks we współczesnym świecie

Bycie seksownym wydaje się dziś ważniejsze, niż bycie inteligentnym. Seksualny przekaz stał się dźwignią reklamy, chcemy mieć seksowny ubiór, seksowne ciało, seksowne zdjęcia w social mediach. Wiele się mówi o...

Czytaj więcej

Webinar 11-07-2019

Lęk – życiodajna emocja

Lęk to towarzyszący nam na co dzień stan emocjonalny. Pojawia się w reakcji na stresujące sytuacje, jak egzamin, występ publiczny albo kiedy czujemy niebezpieczeństwo ze strony innych. Jest więc bardzo...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 08-07-2019

Studenci prawa na międzynarodowym turnieju w Wiedniu

Aż dwie drużyny Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS znalazły się w światowej czołówce studenckich drużyn negocjatorów i mediatorów. W dniach 6-11 lipca 2019 r. w Wiedniu nasi studenci zmierzyli się z...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 06-07-2019

Drzwi Otwarte w Poznaniu

Wybór studiów wyższych nie jest zadaniem łatwym. Decyzja ta jest jedną z ważniejszych, jakie przychodzi nam podjąć w życiu, bo jej konsekwencje mają wpływ na nasz dalszy rozwój oraz przyszłą...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 06-07-2019

Absolutorium 2019 w Poznaniu

Studia to niezwykle ciekawy i intensywny etap w życiu. Niestety ma on jedną wadę – kiedyś dobiega końca. Uniwersytet SWPS w Poznaniu organizuje wyjątkową uroczystość wieńczącą ten okres – absolutorium...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 26-06-2019

Naśladownictwo a udane relacje społeczne

Czy naśladownictwo – technika tak powszechna i prosta w stosowaniu – może pomóc nam nawiązywać, rozwijać i podtrzymywać relacje społeczne? Czy jest to dobry sposób na usprawnienie komunikacji? Na te...

Czytaj więcej

Webinar 25-06-2019

Networking – jak i po co przełamywać bariery?

Networkingowe ABC wydaje się bardzo proste i oczywiste. I może właśnie dlatego jest podstępne. Gdyby sprawa była prosta, networking nie byłby tak popularnym tematem szkoleń. Niektóre osoby umiejętność nawiązywania znajomości...

Czytaj więcej

Granty 25-06-2019

Ponad 4 mln zł z NCN dla naszych naukowców

Jakie znaczenie ma wpływ zaangażowania interesu własnego na sądy moralne dzieci w wieku przedszkolnym? Na czym polega związek pomiędzy oczekiwaniami społecznymi, podstawowymi potrzebami psychologicznymi, autowaloryzacją Ja i postrzeganymi zmianami cech...

Czytaj więcej

Webinar 24-06-2019

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może wzornictwo, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Poznań 18-06-2019

Poznańskie Kółko Psychologiczne

Koło psychologiczne to cykliczne zajęcia psychologiczne, skierowane do uczniów szkół średnich zainteresowanych psychologią. Podczas spotkań uczniowie uczą się podstaw współczesnej psychologii oraz poznają szeroki zakres jej zastosowań. Uzyskują wiedzę na...

Czytaj więcej

Poznań 13-06-2019

Filmoterapia z sensem 3. Pokaz filmu „MATANGI / MAYA / M.I.A”

Jest outsiderką zbuntowaną wobec ograniczeń, niesprawiedliwości systemu, hipokryzji i zakłamania politycznego. Matangi „Maya” Arulpragasam, znana pod pseudonimem M.I.A., to pochodząca ze Sri Lanki wokalistka, kompozytorka i producentka. Bezkompromisowa, szczera i...

Czytaj więcej

Webinar 12-06-2019

Złość – ważna i potrzebna emocja

Pojawia się, kiedy ktoś nas zawiedzie, okłamie, wykorzysta, obrazi, stawi opór, wywrze presję. Złość jest emocją, która informuje nas o niezwykle istotnych rzeczach, które dzieją się w naszym życiu. Pozwala...

Czytaj więcej

Poznań 10-06-2019

W sidłach pornografii

W ostatnich dziesięcioleciach pornografia stała się jednym z powszechnie występujących zjawisk. Jednak z braku rzetelnych i aktualnych danych narosło wokół niej wiele mitów i niedopowiedzeń. Czy to prawda, że Polacy...

Czytaj więcej

Konferencje 01-06-2019

Perspektywa związku, związek w perspektywie

Jakie czynniki warunkują tworzenie szczęśliwego związku i tym samym szczęśliwej rodziny? W jaki sposób postrzegamy dziś miłość? Dlaczego niektórzy wolą pozostać w roli singla? Co tworzy bariery w znalezieniu partnera...

Czytaj więcej

Rekrutacja 31-05-2019

Kontynuuj naukę na Uniwersytecie SWPS

Za chwilę odbierzesz dyplom licencjata i zastanawiasz się co dalej? Kontynuuj studia na poziomie magisterskim ze zniżką. Jeśli możesz pochwalić się wysoką średnią (co najmniej 4,6), otrzymasz 10% rabatu na...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2019

IV Seminarium Naukowe Studentów Psychologii

W Poznaniu startuje czwarta edycja spotkań adresowanych do osób zainteresowanych psychologią. W krótkich, dwudziestominutowych wystąpieniach uczestnicy przedstawią wyniki prowadzonych przez siebie badań oraz wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W spotkaniu...

Czytaj więcej