logo uswps nazwa 3

Poznań

Nadchodzące, ciepłe, letnie dni i dłuższe popołudnia skłaniają nas do spowolnienia obrotów, planowania wypoczynku, a może nawet refleksji nad wszystkim co robimy, i co nas otacza. W takich okolicznościach przyrody Lato Uważności staje się wydarzeniem idealnie wpasowującym się w ten czas. W przeddzień kalendarzowego lata Koło Naukowe Tu i Teraz Uniwersytetu SWPS zaprasza na naszpikowane praktycznymi umiejętnościami warsztaty, ciekawe wykłady oraz nieszablonowe akcje towarzyszące prezentujące cenne „narzędzia” wzbogacające wypoczynek oraz ułatwiające wyzwania codzienności. Spotkania bedą odbywały się w dniach 5-10 czerwca 2017 r. w poznańskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Wstęp wolny po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Zapisy są prowadzone na listę rezerwową!

Uważność w ostatnich latach staje się bardzo modnym nurtem, procesem i koncepcją w psychologii. Zachęca swoją prostotą nakierowaną na obecność tu i teraz, w tym właśnie momencie. Jej kwintesencją jest skupianie uwagi w sposób świadomy, nieosądzający i nakierowany na bieżącą chwilę. Takie podejście umożliwia nowe spojrzenie na codzienne trudności, wyzwania, ale również ukazuje nową jakość życia w wolnym czasie.

Lato Uważności to cykl warsztatów, wykładów oraz akcji towarzyszących nakierowanych na przekazanie wiedzy, nabycie praktycznych umiejętności, wymiany doświadczeń i poszerzanie zainteresowań. Zajęcia umożliwią uczestnikom zapoznanie się z uważnością od strony ruchu, tańca i obserwacji w nim własnego ciała. To również okazja do przyjrzenia się na nowo nawykom żywieniowym i życiu codziennemu. Poruszana zostanie rola uważności w relacjach terapeutycznych, społecznych, a także jaki ma wpływ na niwelowanie tak zwanej mowy nienawiści, rasizmu czy postaw aspołecznych.

Lato uważności to wydarzenie kierowane nie tylko do studentów czy osób chcących się rozwijać ale również do seniorów, którym w całości dedykujemy jeden z warsztatów - Lepsza koncentracja i pamięć - ćwiczenia pokonywania codziennych trudności.

Harmonogram

5.06.2017 r., godz. 17.00 – warsztat (sala 305)

6.06.2017 r., godz. 17.00 – warsztat (sala 305)

7.06.2017 r., godz. 17.00 – warsztat  dla seniorów (sala 305)

8.06.2017 r., godz. 17.00 – warsztat (sala 305)

9.06.2017 r., godz. 11.30 – warsztat (sala 305)

10.06.2017 r., godz. 13.30 – warsztat (sala 234)


Uważna choreoterapia

Czy można dynamicznie przygotować się do uważności? Jak poczuć grunt pod nogami, jak świadomie poczuć oddech i co to dla Ciebie oznacza? Na warsztacie będziesz poszukiwać Twojego ruchu, obecności w Twoim tańcu, w Twoim rytmie, uczyć się obserwować zmieniające się doznania i emocje bez osądu, odcinania się, ale z zaciekawieniem i akceptacją oraz medytować w tańcu. Może odkryjesz taneczną drogę do relaksu, a może do
kreatywności? 

Warsztat przeznaczony dla osób dorosłych, które nie mają przeciwwskazań medycznych do zajęć ruchowych, niezależnie od kondycji fizycznej i wieku (przed zajęciami poprosimy o deklarację takiego stanu rzeczy). Proponowane ćwiczenia będzie można wykonać dowolnie, z poszanowaniem własnych możliwości i poczucia komfortu. Prosimy wziąć w kolorowych, niekrępujących strojach. Taniec będzie odbywał się na boso lub w skarpetkach antypoślizgowych/baletkach. Prosimy o zabranie ze sobą wody mineralnej.
Czas trwania 2x90 min. z przerwą 15min.

Honorata Łukaszewska - mgr psychologii (psychologia kliniczna), odbyła 3-letnie szkolenie psychoterapii tańcem i ruchem (DMT/DMP), roczny kurs Improwizacji Tańca i Świadomości Ciała oraz roczny kurs Life/Art-Process. Swoje doświadczenia zdobywał również podczas innych szkoleń z zakresu tańca współczesnego, tańców w kręgu i pracy z ciałem.


Mindfulness Body

Dużą część życia spędzamy w pracy, na uczelni czy w szkole. Całe godziny przy tym stoimy lub siedzimy. Równie nieodłącznym elementem tych czynności jest rutyna oraz automatyzm. Cenną rzeczą jest umiejętność wyjścia na chwilę po za schemat, celem efektywnego odpoczynku. Jak to osiągnąć bez maty do jogi? Odpowiedź brzmi: Mindfulness Body.

Dorota Bródka – studentka Uniwersytetu SWPS, terapuetka uzależnień, mediator, nauczyciel jogi, nauczyciel języka angielskiego, instruktor rekreacji ruchowej, bierze udział w stażu badawczym w projekcie realizowanym w zespole dr Zięby i dr Markowskiej-Regulskiej – badanie narracyjne w szpitalu z pacjentami na oddziale onkologicznym. Certyfikowany coach i psychoterapeuta Gestalt w procesie certyfikacji.


Lepsza koncentracja i pamięć - ćwiczenia pokonywania codziennych trudności

Lepsza koncentracja, doskonalsza pamięć i ciągła radość życia? Warsztat dla seniorów to zestaw konkretnych technik i narzędzi, które istotnie wpływają na poprawę codziennego życia, stymulując poprawę koncentracji i pamięci przy jednoczesnej pracy w grupie.

Wioletta Zdobylak – absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS. W ramach projektów prowadziła warsztaty z zakresu uważnosci na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej – słuchacz Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej. Ukończyła Mentoring uważności metodą MBSR (Minfullness-Based Stress Reduction) i MBB (Mind-Body Bridging).

Maciej Jankowski – student IV roku psychologii Uniwersytetu SWPS, zastępca Przewodniczącego Koła Naukowego „TU i TERAZ” zajmującego się tematyką uważności na Uniwersytecie SWPS, warsztatowiec w projekcie Strefa Młodzieży. W ramach działalności w formującym się Stowarzyszeniu ACBS Polska, prowadził warsztaty z zakresu akceptacji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na co dzień prowadzi rozmowy z ludźmi w stanie zagrożenia życia, w tym również z seniorami.


Jak jeść żeby nie przytyć – rola uważności w jedzeniu

W jaki sposób uważność może wpływać na dietę? Jak uważne jedzenie wpływa na tycie? Jaka jest różnica pomiędzy głodem a apetytem? No i czy w ogóle potrafimy jeść mądrze? Odpowiedź na te pytania i wiele więcej oraz praktyczne wskazówki zawarte są w warsztacie poświęconym uważnemu jedzeniu.

Nicole Sobieraj – studentka V roku psychologii na Uniwersytecie SWPS, absolwentka studiów I stopnia z dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym, członek stowarzyszenia ACBS promującej terapię Akceptacji i Zaangażowania - ACT. Pisze bloga z zakresu dietetyki i psychodietetyki. Prowadziła warsztaty dla rodziców z zakresu zdrowego odżywiania, a także warsztat "Wprowadzenie do ACT” w ramach II Konferencji ACT. Organizowała Tygiel Rozwojowy, podczas którego prowadziła warsztat „Rozwój to nie wszystko, czyli jak budować szczęśliwe życie."

Małgorzata Maruszczak – studentka IV roku psychologii IOS na Uniwersytecie SWPS, członek międzynarodowej organizacji na rzecz nauki kontekstualno-behawioralnej ACBS i jej polskiego oddziału ACBS Polska (promującej terapię Akceptacji i Zaangażowania ACT). Jest członkiem zarządu Koła Naukowego Psychoterapii i Treningu. Prowadzi treningi i coachingi dla klientów indywidualnych. Prowadziła warsztaty: „Wprowadzenie do ACT” - II Konferencja ACT oraz „Rozwój to nie wszystko, czyli jak budować szczęśliwe życie” podczas Tygla Rozwojowego i Drzwi Otwartych dla młodzieży z LO.


Prosocial ACT – kształtowanie postaw prospołecznych

Jak możemy wykorzystać opartą na dowodach naukowych wiedzę o ludzkim zachowaniu w zrozumieniu niepokojących procesów zachodzących w naszym społeczeństwie? Jak można zrozumieć zjawiska takie jak rasizm, seksizm czy homofobia? Czy tolerancja może być niebezpieczna? Jakie są sposoby transformacji konfliktów społecznych? Jak możemy planować skuteczne interwencje, by wzmacniać kulturę społeczną zorientowaną na troszczenie się o siebie nawzajem zamiast dbania o własne zyski? Obok odpowiedzi na te pytania i przykładów dobrych praktyk na świecie poszukamy możliwości zaangażowania się uczestników warsztatu w wartościowe inicjatywy. Uczestnicy warsztatu będą mieli dodatkową możliwość uzyskania zaświadczenie ukończenia warsztatu poprzez wykonanie pracy socjalnej, przygotowanie własnego konceptu warsztatu dającego możliwość przetrenowania nabytych umiejętności.

Hubert Czupała - absolwent psychologii oraz Kolegium Języków Obcych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji). Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Szpitalu Powiatowym w Śremie, kierował również Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie. Obecnie pracuje w zespole psychoterapeutów prywatnego Ośrodka Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Poznaniu. W pracy klinicznej specjalizuje się w nowych formach psychoterapii zwanych trzecią falą terapii poznawczo behawioralnej. Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje studentom jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS.

Barbara Ostrowska – studentka V roku psychologii Uniwersytetu SWPS, Przewodnicząca Koła Naukowego TU i TERAZ i jego członek od początku istnienia. Zorganizowała cykl warsztatów dla studentów „Jak być uważnym psychologiem? Uważność jako element Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT”. Współorganizowała i była głównym koordynatorem II Poznańskiej Konferencji ACT, brała udział w organizacji II Konferencji Psychologii Pozytywnej. W roku akademickim 2015/2016 członkini Koło Naukowego Psychoterapii i Treningu. Przeprowadziła szereg warsztatów z zakresu uważności dla dzieci, młodzieży i studentów, m.in. w ramach Projektów: Strefa Młodzieży, Tygiel Rozwojowy, działalności w KN TU i TERAZ czy w KN Psychoterapii i Treningu. Ukończyła 8-tygodniowy kurs MBSR (MinfullnessBased Stress Reduction) oraz Mentoring uważności metodą MBSR i MBB (Mind-Body Bridging).


Wprowadzenie do uważnego życia

Uważne życie to takie z którego jesteś wstanie czerpać pełnymi garściami, bez względu na porażki i sukcesy. To stan nieosądzającego bycia i pełnej koncentracji na danej chwili. Uczestnictwo w warsztacie stanowi pierwszy krok ku takiemu podejściu do obcowania z codziennością. Dzięki przedstawionym narzędziom uczestnik ma szansę zapanować nad umysłem oraz spojrzeć na siebie i otoczenie z większą akceptacją. 

Barbara Ostrowska – studentka V roku psychologii Uniwersytetu SWPS, Przewodnicząca Koła Naukowego TU i TERAZ (od 23.10.2016 r.) i jego członek od początku istnienia. Zorganizowała cykl warsztatów dla studentów „Jak być uważnym psychologiem? Uważność jako element Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT”. Współorganizowała i była głównym koordynatorem II Poznańskiej Konferencji ACT, brała udział w organizacji II Konferencji Psychologii Pozytywnej. W roku akademickim 2015/2016 członkini Koło Naukowego Psychoterapii i Treningu. Przeprowadziła szereg warsztatów z zakresu uważności dla dzieci, młodzieży i studentów, m.in. w ramach Projektów: Strefa Młodzieży, Tygiel Rozwojowy, działalności w KN TU i TERAZ czy w KN Psychoterapii i Treningu. Ukończyła 8-tygodniowy kurs MBSR (MinfullnessBased Stress Reduction) oraz Mentoring uważności metodą MBSR i MBB (Mind-Body Bridging).

Karolina Mojszczak – absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS, była członkini Koła Naukowego Tu i Teraz. Aktualnie w trakcie intensywnego kursu z zakresu MBLC (Mindfulness Based Living Course). Członkini ESM (Europejskiej Sieci Mindfulness). Na co dzień prowadzi zajęcia, warsztaty, spotkania z zakresu uważności w Odnawialni dla duszy i ciała w Głogowie.

ZGŁOSZENIA

Kontakt

Katarzyna Ksenicz
tel. 667 520 023
e-mail: kksenicz@swps.edu.pl

Miejsce

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. gen. T. Kutrzeby 10

[Form Lato_uwaznosci_Poznan not found!]

Zapisy są prowadzone na listę rezerwową!

Aktualności z Poznania

Aktualności z Warszawy 22-05-2019

EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie!

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów. Do wypełnienia ankiety zapraszamy wszystkich uczestników studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. EUROSTUDENT. Dołącz! Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia...

Czytaj więcej

Konferencje 23-05-2019

II Forum Prawa Administracyjnego

Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS we współpracy z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Forum prawa administracyjnego”. Podczas spotkania rozmawiać będziemy o regulacjach dotyczących planowania...

Czytaj więcej

Konferencje 25-05-2019

IV Seminarium Naukowe Studentów Psychologii

W Poznaniu startuje czwarta edycja spotkań adresowanych do osób zainteresowanych psychologią. W krótkich, dwudziestominutowych wystąpieniach uczestnicy przedstawią wyniki prowadzonych przez siebie badań oraz wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W spotkaniu...

Czytaj więcej

Poznań 28-05-2019

Poznańskie Kółko Psychologiczne

Koło psychologiczne to cykliczne zajęcia psychologiczne, skierowane do uczniów szkół średnich zainteresowanych psychologią. Podczas spotkań uczniowie uczą się podstaw współczesnej psychologii oraz poznają szeroki zakres jej zastosowań. Uzyskują wiedzę na...

Czytaj więcej

Konferencje 01-06-2019

Perspektywa związku, związek w perspektywie

Jakie czynniki warunkują tworzenie szczęśliwego związku i tym samym szczęśliwej rodziny? W jaki sposób postrzegamy dziś miłość? Dlaczego niektórzy wolą pozostać w roli singla? Co tworzy bariery w znalezieniu partnera...

Czytaj więcej

Poznań 10-06-2019

W sidłach pornografii

W ostatnich dziesięcioleciach pornografia stała się jednym z powszechnie występujących zjawisk. Jednak, z braku rzetelnych i aktualnych danych, wokół niej narosło wiele mitów i niedopowiedzeń. Czy to prawda, że Polacy...

Czytaj więcej

Webinar 12-06-2019

Złość – ważna i potrzebna emocja

Pojawia się, kiedy ktoś nas zawiedzie, okłamie, wykorzysta, obrazi, stawi opór, wywrze presję. Złość jest emocją, która informuje nas o niezwykle istotnych rzeczach, które dzieją się w naszym życiu. Pozwala...

Czytaj więcej

Webinar 24-06-2019

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może wzornictwo, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 06-07-2019

Absolutorium 2019 w Poznaniu

Studia to niezwykle ciekawy i intensywny etap w życiu. Niestety ma on jedną wadę – kiedyś dobiega końca. Uniwersytet SWPS w Poznaniu organizuje wyjątkową uroczystość wieńczącą ten okres – absolutorium...

Czytaj więcej

Archiwum aktualności z Poznania

Konferencje 15-05-2019

O dzieciach i nastolatkach, ich rozwoju i relacji z rodzicami

Co wpływa na kształtowanie się poczucia wartości u dziecka? Czy trzeba stosować kary lub nagrody, by dziecko przestrzegało społecznych norm? Jak wyznaczać dziecku granice, by szanować potrzeby zarówno jego jak...

Czytaj więcej

Konferencje 13-05-2019

III ADR Study Space. Ogólnopolskie seminarium naukowe mediacji i arbitrażu

Już po raz trzeci naukowcy z całej Polski zajmujący się mediacjami i ADR spotkają się, by dyskutować o problemach dotyczących sporów prawnych. Jak organizować badania nad ich rozwiązywaniem w sposób interdyscyplinarny?...

Czytaj więcej

Poznań 09-05-2019

Filmoterapia z sensem. Pokaz filmu „Jutro albo pojutrze”

„Jutro albo pojutrze” to wnikliwy portret młodych skejtów, którzy wkraczają w dorosłość i zostają postawieni w sytuacjach, gdzie każdy wybór, zarówno dobry, jak i zły, zamyka jedne drzwi i otwiera...

Czytaj więcej

Poznań 09-05-2019

Jak kochają się Japończycy?

Według raportu Narodowego Instytutu Badań nad Populacją i Bezpieczeństwem Społecznym Japonii (2017) w Kraju Kwitnącej Wiśni aż 70 proc. mężczyzn i 60 proc. kobiet w wieku od 18 do 34...

Czytaj więcej

Konferencje 08-05-2019

XIII Konferencja Psychologii Ekonomicznej (ASPE)

Psychologia zachowań ekonomicznych, podejmowanie decyzji, percepcja ryzyka, ekonomia eksperymentalna... to niektóre z tematów, które zostaną poruszone na XIII Konferencji Psychologii Ekonomicznej. Gościem specjalnym będzie porf. dr hab. Andrzej Falkowski.

Czytaj więcej

Poznań 18-04-2019

Poetka z Arabii. Filmoterapia z sensem

Chociaż o prawach kobiet mówi się bardzo wiele w różnych szerokościach i długościach geograficznych, istnieją na Ziemi miejsca, gdzie bycie kobietą stanowi wyzwanie, a nawet realne zagrożenie życia. Hissy Hilal...

Czytaj więcej

Webinar 09-04-2019

Spotkanie online z Uniwersytetem SWPS

Psychologia, prawo, zarządzanie, a może wzornictwo, grafika, filologie obce, dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W pięciu miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Poznań 08-04-2019

Szczęście – czy jest najważniejsze ?

Czy nasza „gonitwa za szczęściem” jest zawsze skazana na porażkę? Czy social media tworzą pozory szczęścia i aplikują nam „wirtualną endorfinę”? Jak odbudować swoje szczęście po trudnych doświadczeniach? 8 kwietnia 17.30-19.00 Poznań Formularz zgłoszeniowy   Wszyscy...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 05-04-2019

School of Form - 5. edycja Graduation Show

Graduation Show to najważniejsze wydarzenie w harmonogramie School of Form. To wtedy prezentowane są prace dyplomowe tegorocznych absolwentów specjalności communication, domestic, fashion oraz industrial design. Imprezie towarzyszą warsztaty, wykłady i prezentacje...

Czytaj więcej

Nagrody i wyróżnienia 02-04-2019

Awanse naukowe – 38 doktorów i 8 doktorów habilitowanych

Kolejni naukowcy wypromowani na Uniwersytecie SWPS odebrali dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Uroczystość odbyła się 2 kwietnia w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Tegoroczna gala zgromadziła 38 doktorów i 8 doktorów habilitowanych...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 28-03-2019

Odporni na reklamy – czy na pewno?

Czy rzeczywiście współczesny konsument jest odporny na reklamę? W jaki sposób mechanizmy psychologiczne  wykorzystywane są przez twórców reklam? Na te i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź podczas kolejnego spotkania w ramach...

Czytaj więcej

Webinar 27-03-2019

Marka osobista w internecie – czy każdy może być gwiazdą social mediów?

Zapraszamy na drugi webinar Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Nasz prowadzący dr Adam Kowalik tym razem gościć będzie Filipa Mecnera – menadżera specjalizującego się w kreowaniu wizerunku gwiazd, który pracował m.in. z...

Czytaj więcej

Poznań 21-03-2019

W tenisie love znaczy zero. Filmoterapia z sensem

Andre Agassi, Boris Becker, Monica Seles, Marija Szarapowa – wychowankowie Nicka Bollettieriego, jedni z najlepszych tenisistów świata, którzy na stale zapisali się w historii sportu. Jaką cenę musieli zapłacić za...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 20-03-2019

Girl. Pokaz specjalny filmu i dyskusja

Nastoletnia Lara zrobi wszystko, by spełnić swoje marzenia. Chce zacząć naukę w prestiżowej szkole baletowej, by w przyszłości zrobić karierę baleriny. Ale bohaterka marzy o czymś jeszcze – o wydostaniu...

Czytaj więcej

Webinar 20-03-2019

Poznaj swój mózg

Jak dobrze znasz swój mózg? Czy kiedykolwiek zadałeś sobie to pytanie? Czy nie warto poznać „urządzenie”, które wpływa na twoje funkcjonowanie i decyduje o tym, kim jesteś i co robisz?...

Czytaj więcej

Poznań 14-03-2019

Tajemnice neuroplastyczności mózgu

Okazuje się, że wydajność ludzkiego mózgu wcale nie jest stała. Wszystko dzięki temu, że jego ważną cechą jest plastyczność. Jak to się dzieje, że uszkodzony mózg może się naprawić? Co...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 12-03-2019

Sukces w konkursie Genius Universitatis 2019

Mamy wspaniałą wiadomość! W konkursie Genius Universitatis na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej zajęliśmy 1. miejsce w kategorii content marketing. Kapituła konkursu wyróżniła również Uniwersytet SWPS za kampanię w miediach społecznościowych...

Czytaj więcej

Poznań 12-03-2019

Dzień z prawem

Większości z nas prawo kojarzy się z kodeksami, regułkami i setkami zupełnie niezrozumiałych przepisów. A przecież prawo to dziedzina bliska życiu! Znajomość obowiązujących przepisów, świadomość własnych obowiązków i praw może...

Czytaj więcej