Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Program Aktywny Samorząd

Dofinansowanie kształcenia
studia wyższe i podyplomowe

Program Aktywny Samorząd umożliwia otrzymanie dofinansowania na studia wyższe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pomoc w uzyskaniu kształcenia na poziomie wyższym może uzyskać osoba posiadająca ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i pobierająca naukę w szkole wyższej albo szkole policealnej czy kolegium, lub która ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Cele Programu
powszechny dostęp do nauki

Głównym celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu to m.in.:

  • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego
  • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie
  • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji

Kwoty dofinansowania
sprawdź, ile możesz zyskać

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1650 zł
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4400 zł
  • opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego - dofinansowanie powyżej kwoty 4400 zł jest możliwe, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę


Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1650 zł:

  • 770 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu
  • 330 zł – w przypadku gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki
  • 200 zł – w przypadku studiów/nauki w przyspieszonym trybie


Udział własny w kosztach czesnego (15%) jest przewidziany tylko dla osób zatrudnionych.

 

Skontaktuj się
z nami

Sekcja ds. osób z niepełnosprawnościami

Biuro w Warszawie

ul. Chodakowska 19/31, pokój C005
03-815 Warszawa


Biuro we Wrocławiu

ul. Ostrowskiego 30b
53-238 Wrocław


Biuro w Poznaniu

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań


Biuro w Katowicach

ul. Techników 9
40-326 Katowice


Biuro w Sopocie

ul. Polna 16/20
81-745 Sopot


Godziny pracy

poniedziałek–piątek: 10.00–16.00

Telefon

22 103 64 64


Zespół

koordynatorka wydziałowa w Warszawie
Paulina Kuć

[email protected]


koordynatorka wydziałowa w Warszawie
Wiktoria Obidniak-Marciniak

[email protected]


specjalistka w Warszawie
Agnieszka Jakobielska

[email protected]


koordynatorka wydziałowa we Wrocławiu
Karolina Wolska

[email protected]


koordynatorka wydziałowa w Poznaniu
Magdalena Boroń

[email protected]


koordynatorka wydziałowa w Katowicach

[email protected]


koordynatorka wydziałowa w Sopocie
Anna Kasiewicz

[email protected]


koordynatorka wydziałowa w Krakowie

[email protected]