Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
tryb studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Stypendia dla kandydatów z zagranicy

Stypendium Uniwersytetu SWPS
dla obcokrajowców

Uniwersytet SWPS oferuje stypendium przeznaczone dla międzynarodowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia licencjackie i magisterskie prowadzone w języku angielskim. Stypendium pokrywa czesne za pierwszy rok nauki. Jeśli chcesz ubiegać się o stypendium, musisz złożyć dokumentację swoich osiągnięć na polu społecznym, kulturalnym lub sportowym i napisać esej na zadany temat. Zgłoszenie należy przesłać przez formularz rekrutacyjny.

Kto może złożyć wniosek

  • Kandydaci z zagranicy ubiegający się o przyjęcie na stacjonarne studia I i II stopnia prowadzone w języku angielskim.

Jak składać wnioski

  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy
  • Złóż wszystkie dokumenty wymagane do przyjęcia na studia w Uniwersytecie SWPS
  • Przeczytaj Regulamin przyznawania „Stypendiów dla studentów zagranicznych”
  • Napisz i złóż esej na temat określony w regulaminie. Załącz dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe, działalność na polu artystycznym, działalność charytatywną lub wolontariat.
  • Złóż wniosek o przyznanie stypendium.

Polska moim pierwszym wyborem
stypendium NAWA

Stypendium w wysokości 2000 zł (ok. 460 euro) miesięcznie przeznaczone na opłacenie kosztów utrzymania w czasie studiów w Polsce zgodnie z Regulaminem Programu

Kto może złożyć wniosek

  • Kandydaci zagraniczni pochodzący z państw wymienionych w regulaminie NAWA
  • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na stacjonarne studia magisterskie w języku polskim lub angielskim posiadające kategorię A lub A+ przyznaną w ostatniej ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Pozostałe stypendia
naukowe, sportowe, specjalne i socjalne

Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli naukę na naszej uczelni, mogą korzystać z wszystkich programów stypendialnych, jakie oferujemy naszym studentom, bez względu na kraj pochodzenia. Obcokrajowcy, którzy mają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, mogą ubiegać się o stypendia Rektora lub Ministra. Jeśli posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, przysługuje im prawo do stypendium specjalnego.

Sprawdź, z jakich stypendiów mogą korzystać nasi studenci