Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Mistrzowski Start

program dla kandydatów na studia

Udowodnij, że jesteś najlepszym kandydatem na studia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach lub Sopocie. Wystartuj po nagrodę i studiuj bezpłatnie na wybranym kierunku!

Pobierz regulamin

Lena Kamila Ignatiuk, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS

O programie

Czym jest Mistrzowski Start?

Mistrzowski Start to program, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Adresowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy:

 • przystąpili do egzaminu maturalnego na terenie Polski,
 • otrzymali jeden z następujących dokumentów: świadectwo dojrzałości, dyplom International Baccalaureate, dyplom European Baccalaureate,
 • uzyskali na etapie rekrutacji minimum 420 punktów kwalifikacyjnych z 3 przedmiotów.

Co zyskujesz?

Nagrodą w konkursie jest czesne na pierwszy rok studiów na wszystkich kierunkach pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w formie stacjonarnej. Jeśli na wyższych latach utrzymają odpowiednio wysoką średnią ocen, będą mogli uzyskać dofinansowanie na cały okres nauki.

Zgłoszenie
Krok po kroku

O nagrodę może ubiegać się kandydat na studia I stopnia i jednolite magisterskie, który w tym roku przystąpił do egzaminu maturalnego na terenie Polski, legitymuje się świadectwem dojrzałości, dyplomem International Baccalaureate lub European Baccalaureate, spełnia kryteria zgodne z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS oraz uzyskał na etapie rekrutacji minimum 420 punktów kwalifikacyjnych z 3 przedmiotów.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 1. uzyskanie co najmniej 420 punktów kwalifikacyjnych z trzech przedmiotów z części pisemnej nowej matury, matury międzynarodowej albo matury europejskiej,
 2. przesłanie poprzez formularz rekrutacyjny prawidłowo uzupełnionego formularza zgłoszeniowego, który jest załącznikiem do regulaminu programu, w terminie do dnia 19 lipca 2024 r.

Kryteria oceny:

Wyłonienie laureatów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech różnych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne według reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.

Kryteria oceny w przypadku matury międzynarodowej i matury europejskiej znajdują się w regulaminie programu.

Wyniki ogłosimy najpóźniej 2 sierpnia 2024 r.

Kierunki
objęte programem Mistrzowski Start

Program jest adresowany do kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym.

Zobacz listę kierunków objętych programem

Laureaci
Programu Mistrzowski Start 2023

 • Joanna Budny – kierunek: psychologia
 • Joanna Dominika Golicka – kierunek: psychologia
 • Iga Gronowska – kierunek: psychologia
 • Lena Kamila Ignatiuk – kierunek: psychologia
 • Scholastyka Teresa Kula – kierunek: psychologia i informatyka
 • Piotr Andrzej Malinowski – kierunek: psychologia
 • Barbara Pawluk – kierunek: psychologia
 • Klara Petrusewicz – kierunek: Design in English
 • Michał Wojciech Piotrowicz – kierunek: psychologia
 • Jan Kazimierz Wrzosek – kierunek: psychologia
 • Marianna Lidia Żyznowska – kierunek: informatyka