logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 16 godzin dydaktycznych

Kontakt

Poznań, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Motywowanie
praktyczne wykorzystanie teorii motywacji

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu


„Jeśli chcesz, aby ludzie zbudowali statek,
Nie każ im zbierać drewna,
Lecz spraw, by zatęsknili za bezkresnym morzem"
Antoine de Saint-Exupéry

Cele

Dynamiczne zmiany na rynku pracy wymuszają na pracodawcach działania mające na celu zatrzymanie potencjału, wiedzy i doświadczenia najlepszych pracowników.
Najnowsze badania potwierdzają, że motywowanie finansowe jest skuteczniejsze w krótszym okresie, ale na dłuższą metę nie buduje takiego utożsamienia się a firmą, jak atmosfera wyrażania uznania i doceniania jako element kultury danej organizacji.
Szkolenie odpowie na pytanie, jak oswoić teorię i sprawić, że pracownicy będą pracowali na miarę swoich możliwości, identyfikując się z celami firmy.
Szkolenie „Motywowanie pracowników" ma na celu przedstawienie sposobów i metod motywowania pracowników, a także podstaw tworzenia skutecznych i efektywnych systemów motywowania.

Korzyści dla Uczestnika szkolenia

 • Zdobycie wiedzy z zakresu praw i zasad motywowania,
 • Benchmarking – analiza dobrych i złych praktyk,
 • Poznanie wyników najnowszych badań w obszarze czynników, które motywują ludzi do pracy,
 • Przećwiczenie umiejętności przekazywania pracownikom informacji zwrotnych, i inspirowania ich, do osiągania celów,
 • Doskonalenie umiejętności delegowania zadań,
 • Zwiększenie zaangażowania zespołu,
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na stworzenie podstaw systemu motywacyjnego dla własnego zespołu.

Program

Motywacja – wprowadzenie. Podstawowe pojęcia motywowania, jako jednej z funkcji managerskich.

 • Podstawy teorii motywowania,
 • Motywacja wewnętrzna a motywacja zewnętrzna,
 • Co motywuje ludzi do pracy - prezentacja najnowszych wyników badań w obszarze motywowania,
 • Rodzaje motywacji, środki i narzędzia motywowania,
 • Motywacja, jako funkcja kierowania i zarządzania,
 • Podstawowe prawa i reguły teorii motywowania i ich praktyczne zastosowanie,
 • Przegląd koncepcji - piramida potrzeb Maslowa, teoria porównań społecznych, teoria Herzberga, teoria przepływu.

Cechy skutecznych systemów motywacyjnych, czyli co zrobić, by system motywacyjny przynosił zamierzone efekty

 • Zasady tworzenia systemów motywacyjnych,
 • Struktura efektywnego systemu motywacyjnego,
 • Formy wynagrodzeń,
 • Rodzaje bodźców motywujących (bodźce krótkoterminowe a bodźce długoterminowe),
 • Funkcje wynagrodzeń – jak dobierać, by realizowały cele biznesowe stojące przed organizacją,
 • Efektywny system wynagrodzeń – podstawowe zasady konstruowania,
 • Etapy wdrożenia/zmiany w zakresie systemu motywacyjnego
  • etap psychospołeczny
  • etap merytoryczny
  • etap organizacyjny

Jak określać potrzeby pracowników i wiodące motywatory swojego zespołu.

 • Narzędzia diagnozujące potrzeby pracowników,
 • Różnice indywidualne osobowość a motywatory,
 • Kafeteryjny system wynagradzania,
 • Wpływ stylu kierowania na motywację pracowników.

Pozapłacowe metody motywowania zespoły

 • Motywowanie pracowników w oparciu o model Blancharda
 • Jak udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych, inspirować pracowników i motywować ich do osiągania celów oraz niewłaściwe korygować zachowania,
 • Rozmowa dyscyplinująca - stopniowanie reakcji,
 • Etapy egzekwowania,
 • Techniki radzenia sobie z oporem.

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową, przez doświadczonego trenera i psychologa biznesu.

Kadra

gordziej niwczyk

Ewa Gordziej – Niewczyk

Psycholog biznesu, trener, wykładowca akademicki, specjalista HR współpracująca z wiodącymi firmami szkoleniowo – doradczymi Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Studium Zarządzania Działem Handlowym i Negocjacji Handlowych. Zajmuje się szkoleniami, diagnozą psychologiczną i doradztwem w zakresie ZZL. Doradza zarządom i managerom. Prowadzi także audyty personalne oraz badania klimatu w organizacjach. Realizuje assessment i development centre, tworzy, lub doradza w tworzeniu systemów motywacyjnych, systemów ocen okresowych, profili kompetencji dla pracowników. Prowadzi badania psychologiczne dla pracowników i na potrzeby rekrutacji. Realizowała szkolenia i badania między innymi dla firm: Orlen, Enea, PZU Życie, PZU S. A. Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, WBK Leasing, PKO BP, Masterfoods, Crowley Polska, SHH, Teleca Polska, Anica System, Kreisel Technika Budowlana, Agrobex, Nutricia, Keiper Polska, Deceuninck Polska, Franspol, De Molen, Vaderstadt, Phytopharm Klęka, , Hilding Polska, Lubuskie Fabryki Mebli, Degest, Libra, DGA Kancelaria Rachunkowa, Decora, Eurobank, Amplico, PROFIm, Varico, Tobaco Imperial, Euroconstruction Holding, Awantaż, Elektrobudowa, SKOK, Mediadem, Signal Consulting, AJP Technika Biurowa, GrafMaj. Prowadzi szkolenia dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (w ramach EFS), Powiatowych Urzędów Pracy, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Występowała na konferencjach realizowanych we współpracy z WSB, Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami (z zakresu ZZL) i Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski. Otrzymała akredytację PARP i jako trener wiodący – ekspert prowadzi zajęcia dla kadry zarządzającej i pracowników działów HR w ramach programu „Inwestycja w kadry" we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania, Nottingham Trent University i Chartered Institute of Personel and Development. Brała udział w realizacji projektu "Nowe Kwalifikacje" jako wykładowca reprezentujący Szkołę Główną Handlową, we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą i Polską Agencją Prasową. Prowadzi także szkolenia realizowane przez Polską Agencję Rozwoju. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (Polish Human Resources Management Association – PHRMA) oraz Klubu Trenera Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik. Dwukrotnie nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Warunkiem zapisu do grupy jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie do Biura CSPiS w Poznaniu potwierdzenia wpłaty w wysokości 100 zł (stanowiącej I część opłaty za szkolenie).

Opłata

340 zł/os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Dla absolwentów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS - zniżka na szkolenie w wysokości 10%!

Regulaminy

Termin szkolenia

Data szkolenia zostanie ustalona po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

Nadchodzące szkolenia