logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Kursy z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Osoby, które nie mogą podjąć studiów podyplomowych, a są zainteresowane zagadnieniami prawa medycznego, mogą wybrać interesujący moduł i na zakończenie otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Adresaci

Pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, farmaceuci, diagności laboratoryjni, opiekunowie medyczni, technicy farmacji, fizjoterapeuci, asystentka stomatologiczna. Wymogiem jest posiadanie wykształcenia co najmniej średniego (tj. ukończone liceum medyczne, studium medyczne) i wykonywanie zawodu medycznego.

Uwaga!

Osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza, dentysty, pielęgniarki lub położnej, które zapiszą się na wybrany kurs z prawa medycznego i farmaceutycznego otrzymają 5% zniżki.

Moduły

1 godzina dydaktyczna = 45 minut zegarowych

Moduł wstępny (obowiązkowy dla każdego)

 • Charakterystyka prawa medycznego - 6h
 • Bioetyka - 9h
 • Elementy prawne, etyczne i psychologiczne śmierci - 8h
 • Prawo wykonywania zawodu i samorząd zawodowy - 4h
  Cena: 949.00 zł

Moduły specjalistyczne (do wyboru)

I. Zarządzanie w podmiotach leczniczych

 • Organizacja i finansowanie ochrony zdrowia -15 h
 • Podmioty lecznicze -15 h
 • Prawo pracy w podmiotach leczniczych - 6h
 • Opiniowanie sądowo-lekarskie – 7 h
  Cena: 1,549.00 zł

II. Prawa pacjenta i odpowiedzialność za błędy

 • Prawa pacjenta, obowiązki i prawa personelu medycznego – 27 h
 • Odpowiedzialność prawna – 37 h
  Cena: 2,349.00 zł

III. Sytuacje szczególne w medycynie

 • Prawne i etyczne aspekty wykonywania zabiegów szczególnych -18 h
 • Ochrona zdrowia psychicznego - 8 h
 • Ratownictwo medyczne – 3 h
  Cena: 1,049.00 zł

IV. Prawo farmaceutyczne

 • Prawo farmaceutyczne -15 h
  Cena: 599.00 zł

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

Aby zapisać się na kursy należy wypełnić formularz rekrutacyjny. Proszę pamiętać że warunkiem zapisania się na moduły specjalistyczne jest zapisanie się/ukończenie modułu wstępnego.

Opłaty

 1. Moduł Wstępny (obowiązkowy dla każdego) 949.00 zł
 2. Zarządzanie w podmiotach leczniczych 1,549.00 zł
 3. Prawa pacjenta i odpowiedzialność za błędy 2,349.00 zł
 4. Sytuacje szczególne w medycynie 1,049.00 zł
 5. Prawo farmaceutyczne 599.00 zł

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Do ustalenia