logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 10 godzin dydaktycznych/1 dzień

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Podstawy odnowy psychosomatycznej

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cele szkolenia

 • Rozpoznanie własnych zachowań prozdrowotnych i antyzdrowotnych, wpływających na nasze psychofizyczne funkcjonowanie.
 • Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych sposobów zwiększania wydolności psychofizycznej organizmu oraz przyspieszania jego regeneracji w różnych kontekstach życiowych.
 • Rozwój świadomości co do znaczenia relacji „ciało - psychika - dieta” dla utrzymania zdrowia psychofizycznego i przeciwdziałania starzeniu się organizmu.

Adresaci

Zajęcia są adresowane do tych osób, które chcą kształtować podstawowe nawyki prozdrowotne oraz chcą efektywniej przeciwdziałać negatywnym skutkom wysokiego poziomu aktywności zawodowej lub częstego funkcjonowania w warunkach stresu psychicznego. Ponadto skorzystają z udziału w nich ci, którzy chcą aktywnie wpływać na poziom swojego samopoczucia, witalności oraz spowolnienie procesu starzenia.

Program

 • Wpływ nawyków żywieniowych na samopoczucie i poziom aktywności życiowej;
 • Dieta a sprawność psychofizyczna w pracy;
 • Psychofizjologiczne aspekty wypoczynku i snu;
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem;
 • Podstawy technik relaksacyjnych;
 • Aktywność ruchowa jako działanie prozdrowotne;
 • Alternatywne metory regeneracji organizmu.

Kadra

Breczewski Grzegorzdr Grzegorz Bręczewski

z wykształcenia psycholog (UAM Poznań) i fizjoterapeuta (AWF Poznań); doświadczony wykładowca akademicki współpracujący z różnymi instytucjami; prowadzi zajęcia z zakresu stresu psychicznego i metod copingu, podstaw technik relaksacyjnych, psychologii zachowań żywieniowych, psychologii aktywności sportowej, technik świadomości ciała, neuropsychologii oraz fizjoterapii klinicznej w psychiatrii i geriatrii; specjalizuje się w praktycznym stosowaniu i popularyzowaniu wiedzy psychologicznej w obszarze zdrowia, sportu, niepełnosprawności oraz psychodietetyki.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

350 zł/os.*

* cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego. Cena szkolenia zamkniętego do negocjacji.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Szkolenie otwarte: Nowy termin już wkrótce!

Termin szkolenia zamkniętego - do uzgodnienia z Zamawiającym.

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.